سیاست های اجرایی تحکیم خانواده تدوین شده است

6 خرداد 1399
شبکه ایران زنان؛  
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱،

در گفتگو با فریبا حاجی علی رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده مطرح شد؛

 ریکا حسامی
اشاره:

از زمانی که ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شده است که در راس آن رئیس جمهوری قرار دارد امیدهای زیادی برای حل مشکلات زنان و خانواده به وجود آ مده است. دبیرخانه این ستاد فعالیت های بسیاری را برای مطرح کردن موضوعات مرتبط با زنان و خانواده مطابق با اولویت ها و طبق بررسی های دقیق کارشناسی انجام می دهد تا ستاد ملی زن و خانواده بتواند با یک برنامه ریزی دقیق به مسائل و مشکلات زنان و خانواده بپردازد.

فریبا حاجی علی رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده که در مرکز امور زنان و خانواده مستقر است در این گفتگو توضیحات مبسوطی پیرامون تشکیل ستاد مذکور و اهداف و برنامه های حوزه زنان و خانواده ارائه می کند.

وی معتقد است که در ستاد ملی زن و خانواده با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات آن و نیز حضور رئیس جمهور در راس آن پتانسیل خوبی برای حل مشکلات زنان و خانواده وجود دارد.حاجی علی تاکید می کند که این ستاد دستاوردهای بسیار خوبی خواهد داشت و با توجه به اینکه هشت وزیر در مورد مسائل زنان نظر می دهند، می تواند به خوبی مسائل و مشکلات را رصد کند.

به گفته وی تاکنون دو جلسه این ستاد برگزار شده و در جلسه آخر نیز برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده مطرح شده است. وی می گوید در این برنامه برای هر کدام از سازمان ها و دستگاه ها وظایفی مشخص گردیده که شامل اقداماتی است که هر یک از دستگاه ها و سازمان ها در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده باید انجام بدهند.

حاجی علی خاطر نشان می سازد که با تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، تعداد لوایح مربوط به زنان که در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد، افزایش خواهد یافت.

این گفتگو فرارویتان قرار دارد.

ستاد ملی زن و خانواده چرا ایجاد شد و این ستاد چه اهدافی را دنبال می کند؟

اجازه بدهید از ابتدا وارد بحث شویم. ببینید، مرکز امور زنان و خانواده به عنوان دستگاهی ستادی متولی برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست های کلان و اقدامات ملی حوزه زنان و خانواده بود اما به دلیل گستردگی دامنه موضوع و وجود خلاها و چالش هایی در حوزه های قانونگذاری، برنامه ریزی و اجرا، ضرورت فعالیت ستادی اعضای دولت در حوزه زنان و خانواده احساس می شد.

تشکیل این ستاد در چه تاریخی مصوب شد؟

ابتدا آیین نامه تشکیل کار گروه ملی خانواده در جلسه هیئت وزیران در تاریخ ۱۹/۴/۸۷ مطرح شد که با پنج ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

تشکیل این کار گروه آیا به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده بود؟

خیر، بنا به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۲۴/۱۱/۸۵ بود.

چه اهدافی برای این کار گروه در نظر گرفته شده بود؟

این کار گروه در واقع در راستای تحقق اصل دهم قانون اساسی با هدف تقویت و تحکیم خانواده و استوار نمودن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تشکیل شد و دبیرخانه آن در مرکز امور زنان و خانواده شکل گرفت.

چه کسانی در این کار گروه حضور داشتند؟

این کار گروه با ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت هشت وزیر و ۱۰ نفر از روسای دستگاه ها و سازمان های دولتی (مجموعا ۲۷ نفر) فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده نیز به عنوان یکی از اعضا در این کار گروه حضور داشت؟

رئیس مرکز امور زنان و خانواده به عنوان یکی از اعضا و دبیر کار گروه در واقع فعالیت های دبیرخانه را سرپرستی، هدایت و نظارت می کرد.

سئوال اینجاست که چطور این کار گروه تبدیل به ستاد ملی زن و خانواده شد؟

در اواخر سال ۸۹ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقای ساختار، بازنگری در آیین نامه مذکور را در دستور کار خود قرار داد و طبق مطالعات و بررسی هایی که انجام داد تغییراتی را در آیین نامه اعمال کرد. این تغییرات شامل عنوان، ترکیب اعضا و شرح وظایف می شد. به این ترتیب پیش نویس آیین نامه «تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» تدوین شد و این آیین نامه در مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و در مورخ ۲۱/۲/۹۱ توسط رئیس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شد. دبیرخانه ستاد هم فعالیت خود را به طور همزمان آغاز کرد و در ابتدا پیش نویس آیین نامه داخلی ستاد و سپس پیش نویس آیین نامه دبیرخانه ستاد را تهیه کرد که کلیات آیین نامه مذکور در اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده تصویب شد و دبیرخانه، فعالیت های خود را طبق آیین نامه گسترش داد.

اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در چه تاریخی برگزار شد؟

۱۹/۱۱/۹۰

به عنوان رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده بفرمایید که تاکنون دبیرخانه ستاد چه کرده است؟

ببینید دبیرخانه ستاد، لوایح و اسناد مربوط به دستور جلسات ستاد ملی زن و خانواده را تهیه و تدوین می کند. به عنوان مثال این دبیرخانه با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش نویس برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده را تهیه کرد که این برنامه شامل دو بخش است: در بخش اول، سیمای کلی خانواده به لحاظ تهدیدها و فرصت ها و نیز نقاط ضعف و قدرت بر پایه آمار و اطلاعات بررسی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و در بخش دوم، سیاست های اجرایی برای یک دوره چهار ساله در راستای تشکیل و تحکیم و تعالی خانواده تدوین شد که بر پایه یافته های علمی و بررسی های کارشناسانه بود و اولویت های برنامه ای را مشخص می کرد.

تاکنون چند جلسه ستاد ملی زن و خانواده برگزار شده است؟

دو جلسه تاکنون برگزار شده است.

تاکنون چه موضوعاتی در این جلسات مطرح شده است؟

در جلسه اول این ستاد آیین نامه داخلی ستاد ملی زن و خانواده و نیز آیین نامه دبیرخانه به تصویب رسید و در جلسه دوم، برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده مورد بررسی قرار گرفت و کلیات برنامه به تصویب رسید.

در برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده به چه موضوعاتی پرداخته شده است؟

کل برنامه اقداماتی است که دستگاه ها و سازمان ها باید در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده انجام بدهند. در این برنامه، برای هر کدام از سازمان ها و دستگاه ها وظایفی مشخص شده است.

جلسه ستاد ملی زن و خانواده هرچند وقت یک بار تشکیل می شود؟

براساس آیین نامه هر یک ماه یک بار باید تشکیل شود.

طبق آیین نامه رئیس جلسات ستاد ملی زن و خانواده کیست؟

رئیس ستاد ملی زن و خانواده شخص رئیس جمهوری و دبیر آن سرکار خانم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده است.

اشاره کردید که در برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، دستگاه ها و سازمان ها باید اقداماتی را انجام بدهند و برای هر کدام وظایفی مشخص شده است. آیا این دستگاه ها و سازمان ها با آنچه برایشان تعیین شده موافقند، به عبارتی برای تدوین این برنامه نظرات آنها را در این خصوص گرفته اید؟

بله، دقیقا این کار صورت گرفته است. همزمان با تعریف برنامه جامع، دستگاه ها و سازمان های مختلف نظرات خود را به دبیرخانه ستاد اعلام کردند. لذا براساس نظرات آنها، اقداماتی که باید انجام بدهند تعریف شده است.

آیا مصوبات این ستاد می تواند باعث ایجاد تحولی چشمگیر در حل مشکلات زنان باشد؟

بله، از آنجا که راهکارهای اجرایی برای رسیدن به این اهداف، تعیین شده است لذا در آینده شاهد تحولات چشمگیری در حل مشکلات زنان ایران خواهیم بود.

به نظر می رسد با فعالیت این ستاد تعداد لوایحی که برای بهبود وضعیت زنان به مجلس می رسد خیلی بیشتر از قبل شود، آیا این طور است؟

بله، این طور خواهد بود. زیرا طبق آیین نامه، نمایندگان قوا در ستاد و دبیرخانه حضور دارند. از سوی دیگر مصوبات ستاد ملی زن و خانواده بدون ارجاع به هیئت دولت و به طور مستقیم به مجلس می رود مسلما از این پس تعداد لوایح مربوط به زنان که در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد بیشتر از قبل خواهد بود. لازم به ذکر است که در دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده کمیته های مختلفی تشکیل می شود که یکی از آنها «کمیته حقوقی» است. در این کمیته تمام مباحث مربوط به حقوق زنان و خانواده مورد بررسی تخصصی قرار می گیرد.

آیا واقعا با تشکیل ستاد ملی زن و خانواده می توان پای را از «برنامه ریزی» به مرحله «اجرا» کشاند و در آینده شاهد اقدامات عملی بیشتری برای حل مشکلات زنان در کشور باشیم؟

بله، ستاد ملی زن و خانواده براساس شرح وظایف و ترکیب اعضایش که مجموعه ای از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و سطوح بالای دولت هستند، این پتانسیل را دارد که بتواند از مرحله «برنامه ریزی به مرحله اجرا» گام بردارد. از آنجا که تمام مصوبات این ستاد لازم الاجرا است، بسیار موثر خواهد بود. این ستاد باعث می شود موضوعات زن و خانواده در سطح بالاتری مطرح بشود و هشت وزیر در مورد مسائل زنان نظر بدهند چون در این ستاد مسائل و مشکلات رصد می شود، این ستاد دستاوردهای بسیار خوبی خواهد داشت.

به نظر من عمده ترین کار ستاد ملی زن و خانواده اطلاع رسانی تخصصی در حوزه زنان و خانواده است که هم توانمندی ها را به نمایش می گذارد و هم مسائل و مشکلات آنان را مشخص می کند. ما می توانیم با تقویت توانمندی ها امکان بهره برداری از ظرفیت های موجود را داشته باشیم و با ترسیم مسائل و مشکلات زنان و ارائه راهکارها این مشکلات را کنترل کنیم.

از شما متشکرم.

منبع: رسالت