نشست بررسی زن در جریان انقلاب اسلامی ایران

11 خرداد 1399
شبکه ایران زنان؛  
مؤسسه صیانت از حقوق زنان در روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نشستی با موضوع، زن در جریان انقلاب اسلامی ایران برگزار نمود.
در ابتدای این نشست، سرکار خانم دکتر شادمانی ضمن خیر مقدم به میهمانان این نشست بیان کردند با ظهور انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) نگرش و باورهای غلط را نسبت به زنان تغییر داده و آنان را در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی وارد کردند. ولی با این وجود خلأهایی در حوزه زنان در جوامع ما وجود دارد که نشان از عدم اطلاع زنان از حقوق واقعی خود و در بعضی موارد ناشی از کمبودهایی قانونی می‌باشد. از این رو، در این نشست در پی بررسی راهکارهایی مناسب برای از بین بردن این نقاط ضعف و خلاءهای موجود هستیم.در ادامه دکتر توران ولی مراد رئیس شبکه ایران زنان به ایراد سخنرانی پرداختند و بیان نمودند: قبل از انقلاب در خصوص زنان دو دیدگاه در ایران حاکم بود؛ ۱) نگاه مدرن و غربگرا به امور زنان ۲) نگاه سنتی و متحجرانه به زنان و این دو دیدگاه چالش‌هایی را در ارتباط با زنان به وجود آورد. در این میان ظهور انقلاب اسلامی هویت جدیدی از زن به صحنه آورد، چراکه زنان در ظهور انقلاب تأثیرگذار بودند. ولی مدرسه فکری امام خمینی (ره) با این دو نگاه به زن و چالش‌های برآمده از آن روبه‌رو شد. اخیراً آمارهای زیادی از پیشرفت زنان در ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف اعم از آموزش، پژوهش، مشارکت سیاسی، حقوق و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، مدنی و حضور سیاسی ارائه شده است و این پیشرفت زنان را در درجه اول مدیون مسلمان بودن و به تبع آن خودباوری زنان و شرایط و فضای ایجاد شده در ایران با ظهور انقلاب اسلامی هستیم.

با این وجود جریان غربگرا خود را موظف نموده که از راهکارهای موجود در اسناد بین‌الملل استفاده نموده و خود را ملزم به تصویب و اجرایی نمودن این اسناد کرده است و همین مسئله آفت‌ها و آسیب‌هایی دارد که می‌توان به مواردی چون پیوند این جریان با سکولار، معرفی رویکرد تحجر به عنوان اسلام، کم‌رنگ کردن عقل، علم و عدم توجه به شرایط زمانی و مکانی و بهره‌برداری سیاسی از امور زنان اشاره کرد. این مسئله سبب می شود، امکانات کشور در راستای تثبیت نگرش انقلاب اسلامی به زن استفاده نگردد و همچنین با طرح موضوعات مختلف، مأموریت‌های متناسب با دستگاه‌ها در شکل نظام‌مند برای رفع ظلم انجام نشده و آرامش روانی جامعه مختل گردد. در مقابل جریان غربگرا، جریان تحجر به نام اسلام فعالیت می‌کند که نتیجه فعالیت این گروه نیز تقابل با حضور تعیین کننده و تأثیرگذار زنان می‌باشد. انقلاب اسلامی راه سومی را در مقابل جریان‌های مطرود دارد و الگویی از معرفی نقش و جایگاه زن برای زنان و مردان داخل ایران داشته که راهگشای ایران و حرکت جهانی زنان می‌باشد. در پایان ایشان به ارائه راهکارهایی جهت حفظ و تثبیت اهداف انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده پرداختند: ۱) توقف سوءاستفاده از امکانات نظام؛ ۲) ممانعت از به کار گرفتن امکانات نظام با رویکرد تحجر و غربگرایی؛ ۳) تهیه برنامه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت؛ ۴) نظارت بر حسن اجرای برنامه توسط دستگاه‌های اصلی و رسمی. از این رو ما باید ابتدا سیاست‌ها را در داخل ایران و با تکیه بر قوانین اسلامی تعریف کرده سپس راهبردها را مشخص کنیم و برنامه عملی در خصوص موضوعات مختلف در حوزه زنان مانند سلامت خانواده، ازدواج جوانان و موضوعات مورد نیاز جامعه بنویسم.

 

valimorad-class1