سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مربوط به حوزه زنان و خانواده بررسی شد

21 تیر 1399
شبکه ایران زنان؛  

در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده؛

جلسه ۸۶۵ شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده با حضور اعضا و به ریاست خانم زهرا آیت‌اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستور اول این جلسه بررسی و ارائه پیشنهاد پیرامون سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بود که بندهای مربوط به زنان و خانواده در سیاست‌های کلی برنامه اول تا ششم توسعه مورد بحث و بررسی اعضا جلسه قرار گرفت.
در ادامه مقرر شد بندهای پیشنهادی برای سیاست­‌های کلی برنامه هفتم توسعه به کمیته بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شود.
همچنین با توجه به فرا رسیدن ۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت، بررسی آمارهای جمعیتی در کشور این دستور دیگر جلسه بود که مورد بحث و بررسی اعضاء جلسه قرار گرفت.