کم‌کاری در حوزه حجاب را باید از مسئولین مطالبه کنیم نه مردم

25 تیر 1399
شبکه ایران زنان؛  

رئیس بسیج جامعه زنان کشور در گفتگو با مهر:

رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفت: کم‌کاری نهادها در حوزه عفاف و حجاب را از مسئولین مطالبه خواهیم کرد نه مردم چرا که رفتار مردم نتیجه تصمیمات مسئولین است.

مینا بیابانی در خصوص موضوع عفاف و حجاب گفت: حجاب تنها مختص به زنان جامعه نیست و مردان نیز همچون زنان باید پوشش و ظاهری عفیفانه در جامعه داشته باشند چرا که این موضوع یک امر متقابل است و پوشش عفیفانه مردان و زنان هر دو لازمه یکدیگر هستند.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور تاکید کرد: وجود این دو هم عامل با یکدیگر عامل حفظ سلامت اجتماعی و روانی جامعه و خانواده است و به کاهش بخشی از آسیب‌های اجتماعی و کاهش مشکلات خانوادگی کمک می‌کند.

بیابانی با بیان اینکه یکی از موضوعات اصلی در حوزه عفاف و حجاب مطالبه گری از مسئولین است عنوان کرد: باید در این زمینه از مسئولین و نهادهایی متولی که در این زمینه کم کاری کرده‌اند مطالبه‌گری شود. رهبر معظم انقلاب نیز هر کجا که به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرده‌اند، مطالبه خود را از مردم نداشتند بلکه وجود کاستی‌ها و نقص‌ها را نتیجه عملکرد مسئولین دانسته‌اند.

وی با بیان اینکه بسیج زنان نیز به عنوان یک نهاد متولی این حوزه، انگشت اشاره خود را به سمت مسئولین می‌گیرد، ابراز داشت: در دوره جدید کم‌کاری نهادها به ویژه رسانه ملی را قطعاً از مسئولین مطالبه خواهیم کرد چرا که رفتار مردم نتیجه تصمیمات مسئولین است و عملکرد آنها نقش مؤثری در رفتارهای اجتماعی جامعه دارد.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور تصریح کرد: یکی از اقدامات جدی بسیج زنان همکاری با مجلس یازدهم و ارتباط با فراکسیون زنان، کمیسیون اجتماعی، آموزش و فرهنگی است. از طریق ارتباط با مجلس نقش نظارتی بر اجرای قوانین این حوزه و وظایف دستگاه‌ها را پیگیری خواهیم کرد.