مجلس برای اجرای قانون تسهیل ازدواج طرح جدید ارائه می‌کند

29 تیر 1399
شبکه ایران زنان؛  

رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با مهر:

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: اجرای قانون تسهیل ازدواج نیازمند تصویب آیین نامه از سوی دولت دارد اما به دلیل زمانبر بودن این امر، مجلس برای عملیاتی شدن آن طرح جدید ارائه خواهد داد.

فاطمه قاسم پور در خصوص اجرای طرح تسهیل ازدواج توسط مجلس یازدهم گفت: این قانون سال ۸۴ تصویب شده اما متأسفانه با گذشت ۱۵ سال از گذشت تصویب آن، هنوز اجرا نشده است. در حال حاضر به دلیل استنکاف دولت از اجرای این قانون موضوع به مراجع قضائی رسیده اما مجلس در این دوره برای اجرای آن برنامه‌ای خاص دارد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: یکی از موانع اجرای این قانون عدم وجود تصویب آئین نامه برای آن از سوی دولت است و به دلیل اینکه دولت برای بخش‌های مختلف آن آئین نامه تصویب نکرده است، امکان اجرای آن وجود ندارد. در همین راستا و به دلیل اینکه ممکن است تصویب آئین نامه از سوی دولت زمان بر باشد، برنامه مجلس ارائه چندین طرح برای اجرای سریع‌تر این قانون است.

قاسم پور با بیان اینکه طرح‌های پیشنهادی برای اجرای قانون مذکور در کمیسیون ویژه خانواده بررسی خواهد شد، اظهار داشت: در صورت تشکیل این کمیسیون طرح‌های اجرایی این قانون با حضور متخصصین این حوزه بررسی می‌شود و در صورت عدم تشکیل آن نیز بخش‌های مختلف آن در کمیسیون‌های دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی درباره طرح‌های پیشنهادی در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج عنوان کرد: موضوع صندوق ذخیره خانواده و مسکن جوانان ازجمله مواردی است که لازم است برای عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر آنها به صورت مجزا طرح ارائه کنیم و این موضوع حتماً در مجلس یازدهم پیگیری خواهد شد.

نماینده مجلس یازدهم با انتقاد از عدم توجه دولت به تصویب آئین نامه‌های اجرایی این قانون، تصریح کرد: دولت موظف است نسبت به این موضوع اقدام کند و مجلس نیز از جهت وظایف نظارتی خود این امر را پیگیری خواهد کرد.