معاونت امور زنان جهت عادی سازی فحشا در جامعه اسلامی قدم برداشته است

29 تیر 1399
شبکه ایران زنان؛  

مدیر شورای همکاری زنان یادآور شد: یکی از نتایجی که از این دست کارها به دست می آید فضاسازی و جوسازی است که کاربردش انتخابات مجلس می شود و نتایج دیگری هم حاصل می شود که به دلیل رویکرد نشست آن را یک قدم در جهت عادی سازی فحشا در جامعه اسلامی برشمرد.

فرشته ولی مراد مدیر شورای همکاری زنان در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به اولین نشست کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد: این مسئله از دو منظر بررسی می شود و بنده بارها در صحبت هایم به این موضوع اشاره کرده ام که معاونت امور زنان ریاست جمهوری در حوزه زنان شیپور را از دهنه گشادش میزند و به لحاظ جایگاه ستادی که دارد باید با توجه به شان جایگاهی خود هم خود و هم بقیه واحدهای حوزه زنان را مهندسی کند.
ولی مراد گفت: عملکرد امور زنان در دولت که این نشست هم جزئی از آن است به لحاظ متدلوژی قابل بررسی است و آن هم کلا تمرکز بر برگزاری نشست ها و همایش ها به عوض پی گیری امور در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز و دستیابی به راه حل های کارشناسی شده و مدیریت در جهت رفع مشکلات است. مرکزیتی که در راس نظام در حوزه زنان و خانواده قرار دارد و با مراکز عالی نظام در ارتباط است برای رفع معضلات و مسائل فردی و اجتماعی زنان مصوب است کارهای زیرساختی کند.
وی افزود: وقتی موضوع دستیابی به راه حل برای معضلات است برای مراکز عالی قدم اول دستیابی به تحقیقات است ولی تحقیقات برای ارائه به کجا؟ پاسخش مراکز عالی نظام با هدفدستیابی به راه حل بر اساس کار کارشناسی است. به زبان ساده یعنی تحقیقات انجام گیرند و در نشست هایی به نتیجه نهایی برسند تا به مراکز عالی نظام و تصمیم گیران ارائه شوند. معاونت زنان برای کلیه مسائل و موضوعاتی که در نشست ها و همایش ها مطرح کرده مسیر عکس را رفته. به این دلیل است که می گویم شیپور را از دهانه گشادش می زند. به عوض این که نتیجه تحقیقات را به مراکز عالی ارائه کند جهت دستیابی به راه حل ها و یا به طرح هایی برسد در جهت راه حل آمده و با برگزاری نشست هایی نتیجه تحقیقات را توسط رسانه ها به عموم عرضه کرده. این روش نشان از چیست؟
مدیر شورای همکاری زنان اظهار داشت: معاونت امور زنان در این دو سال اهداف سیاسی-اجتماعی را دنبال کرده است و روش هایی را نیز پیش گرفته است تا به همین اهداف برسد. معاونت به عوض این که در جایگاه متولی پاسخگو عمل کند در جایگاه مدنی و مطالبه گر موضوعات را به سطح اجتماع می کشاند.
مدیر شورای همکاری های زنان گفت: سوال اساسی این است که معاونت امور زنان در این دو سال در راستای تحکیم و سلامت خانواده و روابط داخل خانواده اعم از روابط انسانی و به طور خاص روابط جنسی سالم چه کرده است؟ جالب توجه است که در این جهت کلا تعلطیل بوده و حالا نشستی برای زنان تن فروش برگزار می کند. مراکز عالی نظام تحقیقات و اطلاعات را به منظور دستیابی به راه حل ها در اختیار دارند و در نشست های تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند نه در نشست هایی با دعوت از عامه و برای رسانه ها. معلوم است که مراکز عالی به اطلاعات باید دسترسی داشته باشند ولی معاونت زنان شیپور را از دهانه گشادش زده در این دو سال. به عوض این که مسائل و مشکلات در حوزه زنان و خانواده را به مراکز عالی نظام ببرد با طرح هایش آن ها در نشست های عمومی و برای رسانه ها مطرح می کند. مسائل و مشکلات زنان و خانواده که باید توسط معاونت به طور زیرساختی در بستر اصلاح قانون یا اجرای طرح هایی که به رفع مشکلات زنان بیانجامد در مراکز عالی نظام مطرح شده و به نتیجه رسیده و به اجرا در آید تعطیل است. سلامت و پایداری خانواده ای که به دلیل سوء مدیریت و عدم خواست جدی در جهت دستیابی به آن تعطیل است کنار گذاشته شده و مشکل شده زنان تن فروش آن هم در سطح رسانه ای که به سطح جامعه کشیده می شود و نه مدیریتی و مراکز عالی نظام

ولی مراد یادآور شد: همان طور که روند عملکرد معاونت امور زنان در این دو سال نشان داده عملکردش نه در جهت اجرایی و عملیاتی کردن طرح ها و لوایح در جهت رفع مشکلات زنان بلکه در جهت کشاندن آن ها به سطح اجتماع است که بروندادش هم اجتماعی و بهره وری در این راستا است. به همین دلیل است که می گویم یکی از نتایجی که از این دست کارها به دست می آید فضاسازی و جوسازی است که کاربردش می شود انتخابات مجلس. نتایج دیگری هم حاصل می شود که به دلیل رویکرد نشست آن را یک قدم در جهت عادی سازی فحشا در جامعه اسلامی برشمرد. به علاوه نقص تحقیقات متناسب با شرایط روز است. همان طور که در نشست گفته شده این تحقیقات مربوط به حدود یک دهه گذشته است در حالی که امروز انواع دیگری از تن فروشی وجود دارد که آن ها به عنوان آسیب دیده نشده اند. ارتباطاتی که به اسم دوست دختر و پسر با نوع دیگری از بده بستان و دریافت مالی برقرار است چرا در این دسته بندی ها نیامده؟ دخترانی که به خاطر پول دوست می شوند و دریافتشان هم نوع دیگر است مثلا پول دانشگاه، خرید لوازم تجلمی، تفریح، حتی مخارج مهیمانی تولد یا دریافت طلاجات و یا به صورت کادو که پول را در فرم گذشته نمی گیرند ولی به شکل‌های مختلف دریافت می کنن. چرا این ارتباطات و این دختران به عنوان قربانی دیده نشده اند؟
مدیر شورای همکاری های زنان ادامه داد: خلاصه این که اگر رویکرد و خواست رفع مشکلات زنان و آسیب های خانوادگی و اجتماعی باشد طرح ها بر اساس تحقیقات باید در مراکز تصمیم گیر پی گرفته شوند نه برای عموم. کارگروه با حضور کارشناسان نخبه از هر رشته برگزار می شود در نشست های محرمانه و خصوصی و نه برای عموم. حتی می تواند از ابزار هایی مانند تهیه مستند برای سیاست گذاران، تصمیم گیران و برنامه ریزان استفاده کند. معاونت نتیجه تحقیق را در مسیر عکس اورده است برای مردم و رسانه ها. به عوض تاثیرگذاری و نقش آفرینی در مدیریت های عالی کار راحت را انتخاب می کند و آن می شود یک نشست و یک پوستر و چند تا سخنران و مدعوین تا رسانه ها بیایند موضوع را برای جامعه مسئله کنند. این نحوه کار علاوه بر نشان از ضعف شدید مدیریت نشان از اهداف دیگر که مهمترین آن فضاسازی اجتماعی با اهداف سیاسی است دارد.