مشکلات حقوقی زنان سرپرست خانواده در ایفای شأن مادری

21 مرداد 1399
شبکه ایران زنان؛  
زنان سرپرست خانوار
زنانی که قرار است هم مادر باشند و هم پدر!

اما بیشتر از تمام مشکلات کوچک و بزرگی که هر لحظه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و روح‌شان را می‌خراشد، جایگاهی‌ست به نام مادری که شأنش نادیده گرفته می‌شود! مادرانی که در بزنگاه‌های حساس زندگی فرزندانشان نه تنها نمی‌توانند پدری کنند که گاهی نقص قوانین، مادری‌شان را نیز به هیچ می‌انگارد!

مادرانی که اگر فرزند مجروح‌شان را به بیمارستان ببرند برای عمل اجازه‌ی امضای رضایت نامه را ندارند! مادرانی که هزینه سنگین ثبت نام فرزندانشان را متقبل می‌شوند اما حق امضای اسنادمالی را ندارند ! مادرانی که کارهای بانکی فرزند صغیرشان را نمی‌توانند انجام دهند ! مادرانی که در تصمیم‌گیری های آینده مالی فرزندانشان بی‌اختیارند ! مادرانی که نگهداری و تربیت فرزندانشان را برعهده دارند اما مانند باغبانی هستند که باغی را برای پرورش به آنها داده اند اما ملزومات این کار و اختیارش در دستان دیگریست! مادرانی با مسئولیت و تکالیف گسترده اما امکانات بسیار محدود!

این دغدغه را با سرکار خانم قاسم پور به عنوان ریٔیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در میان می‌گذاریم که می‌دانیم دغدغه‌ی حل مشکلات زنان و مادران را دارند، و بی‌شک پیگیری مسایل حقوقی زنان سرپرست خانواده و رفع بعضی تزاحم‌های قانونی در حوزه حضانت و ولایت ، تلاش دلسوزانه و مذاکره هوشمندانه با کمیسیون حقوقی و مراجع محترم تقلید را می‌طلبد که امید داریم با عنایت و پشتکار فراکسیون زنان گره‌گشایی شود.

۱. بازتعریف حضانت
۲. تفکیک دقیق دایره اختیارات در حضانت و ولایت
۳. گسترش اختیارات در حضانت
۴. امکان اخذ اختیارات بیشتر مادر در حضانت با بررسی و نظر دادگاه

عمده‌ترین مطالباتی است که ما مادران سرپرست خانوار داریم که در این حوزه به بررسی و اصلاح نیاز دارد.

فارس