لزوم باز اندیشی نقش حوزه های علمیه خواهران در گام دوم انقلاب اسلامی (۲)

14 آبان 1399
شبکه ایران زنان؛  

۲ لزوم توجه به فقه اجتماعی زنان

از آنجا که فقه ابزاری برای مدیریت چامعه اسلامی است و همانطور که رهبر انقلاب فرمودند:. فقاهت موجود که با نگاه به فرد متدین – و نه جامعه اسلامی – پایه‌ریزی شده است. ولذا تلاش امام (ره) در جهت متبلور نمودن ظرفیت اجتماعی فقه و نظام سازی بود از این رو رهبر انقلاب نیز با تایید این نگرش می فرمایند: نگاه نو به مسائل نکردن، گذرانِ تاریخ و تحوّلِ فکر انسانها را ندیده گرفتن، تعالی و ترقّیِ فکر و اندیشه و راههای زندگی را انکار کردن. این تحجّر است. ایشان با توجه به ضرورت نظام سازی در حکومت اسلامی خواستار «فقهی نوین» و « پویا» با تاکید بر ابعاد اجتماعی جامعه اسلامی شدند. حوزه مسائل زنان نیز به شدت نیازمند توجه به فقه اجتماعی می باشد. بسیاری از مسایل حقوقی زنان ریشه در فقه شیعه دارد و برخی از آنها خوب مطالعه و روشن شده و برخی نیازمند مطالعات بیشتری است و صورت مساله برخی مسایل اصلا تا کنون مطرح نبوده آنها به مطالعه‌ی بیشتری نیاز دارند تا جواب‌های شفاف و روشنی داشته باشند. ورود زنان به عرصه اجتهاد می تواند این مهم را به واقعیت نزدیک سازد. و جامعه پاسخ بسیاری از مسائل این حوزه را از دل متون غنی و فراوان دینی خواهد گرفت.
بر این اساس جامعۀ علمی زنان باید به میدان تقابل سالم علمی با دین شناسان مرد وارد شده و با تالیفات کتاب فلسفی و عرفانی و تفسیری و فقهی و اصولی عمیق، توان علمی و قدرت تاریخ سازی خودشان را در وادی علم و اندیشه ورزی، اثبات کنند و داشته های علمی و حتی توانمندی های عملی و مدیریتی خودشان را به منظور کمک به حل مسایل مهم بشریت عرضه کنند .البته تمرکز در حوزه عمقی پژوهشی نباید مانع تولید محتوا با متدهای جدید پژوهشی و رفع آنی نیاز جامعه شود

۳️⃣ تسریع روند نظریه پردازی در مسائل زن و خانواده
همانطور که رهبر انقلاب فرمودند: در خصوص زن و خانواده، منابع و تعالیم اسلامیِ برجسته و متقنی وجود دارد که باید پس از تئوریزه شدن، بصورت نظریه های قابل استفاده، در اختیار همه قرار گیرد. لازمه این حرکت حضور شتابنده، برجسته و فعال بانوان طلبه در این عرصه بیش از گذشته مشهود است.
امید است با فعال شدن این عرصه و به میان آمدن دین شناسی زنان، تکمیل نمودن و تعمیق بخشیدن به فهم و قرائت مردان از معارف دینی محقق گردد؛ تا از این طریق قرائت و دین شناسی زنان از نصوص دینی باعث رونق مباحث نظری در این عرصه گردد و شناخت و قرائت از آیات و روایات را گسترش و تکامل ببخشند!
هر چند لازمه این مهم این است فقها و فلاسفه و مفسرین و دین شناسان مرد، خودشان را بی نیاز از برداشت زنان از دین ندانند و قرائت و فهم آن ها را هم لحاظ کنند و بخوانند و بفهمند، در مجموع و نهایتاً نظام معرفتی و دین شناسی جامعۀ اسلامی، تغییر و تکامل محسوس و قابل توجّهی می یابد.طبق این مبنا، عالمان دین نه تنها نباید به حرف ها و دیدگاه های زنان بی تفاوت باشند، بلکه باید داوطلبانه به استقبال فهم زنان از دین بروند و به عقل و شعور ایشان احترام بگذارند.

۴️⃣ تعیین جایگاه اجتماعی طلبه ها خواهر
یکی دیگر از دغدغه های رهبر انقلاب در این حوزه تعیین جایگاه اجتماعی زنان طلبه در جامعه است که به نظر می رسد فاقد برنامه سیستمی و نظام مند است. که این آسیب اگر رفع نشود نمی تواند به پویایی حوزه های علمیه خواهران بینجامد و همچنان انها را منحصر در روشهای سنتی مجالس روضه خانگی می کند که با توجه به نیازهای بی شمار جامعه نمی تواند این عرصه کافی و وافی باشد لذا تعین این نظام در بستر نیازهای جامعه بسیار ضروری می باشد.

? بانو نگار باب گفتگو درون گفتمان انقلاب اسلامی را صادقانه و بر اساس الگوهای مومنانه و اخلاقی مبتنی بر مباحثات دینی علمی را با این مرقومه در مقابل شما گرامیان می گشاید و هرگونه تعلل در هم افزایی اندیشه ای در این مهمات مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب که بر مبنای ضرورت های واقعی امروز جامعه اسلامی است خسارت بار می داند.

@banounegar

لزوم باز اندیشی نقش حوزه های علمیه خواهران در گام دوم انقلاب اسلامی (۱)