مطالعات زنان، حوزه و دانشگاه(۳)

17 آبان 1399
شبکه ایران زنان؛  

در بازخوانیِ هدف سوم، پرسش اینجاست مبنای حوزه‌های علمیه در تبیین و توصیف نگاه جامع اسلام به زن، چیست؟ وقتی «نگاه» را «جامع» گرفته‌ایم، انتظار حداقلی پیش می‌آید که برای زنان در رسته‌ها و دسته‌بندی‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی، جغرافیایی و اخلاقی، پاسخ‌هایی در خور و شایسته داشته باشیم.
آیا حوزه برای چالش‌های جدی اجتماع در مسائل فقه زنان، پاسخی در خور و شایسته و مطلوب دارد؟ پاسخ‌هایی که اخلاق و عرف و عقل اجتماعی بتواند آن را بپذیرد؟
حقیقتا میان خواسته‌های عمومی زنان و مسائل واقعی زنان در ایران با مطالعات اسلامی زنان در حوزه‌ها، هم‌خوانی وجود دارد؟
حوزه‌های علمیه‌ی زنان برای مسائل مستحدثه هم‌چون ترنس‌ها، ناباوری‌های خودخواسته، سقط جنین‌های خودخواسته، تجردهای قطعی، فرزندخواندگی و محرمیتِ آنان، ازدواج سفید، نیازهای ولو کاذب زنان به اشتغال، زنان سرپرست خانوار و مساله قوامیت، ارث و دیه و قضاوت، مسأله حقوق جنسی زنان، چالشِ تغییر هرم قدرت در خانواده‌ها، تقابل ولایت و حضانت مادران بر فرزندان و ده‌ها مساله و چالش جدی دیگر از این دست، چه راهکارهای عملیاتی جدی دارد؟
نکند تمام توان حوزه منحصر در هدف چهارم، یعنی امکان تحلیل و نقد و بررسی و تألیف و ترجمه منحصر شده باشد که البته اگر درست انجام گیرد و خروجی مطلوب و کارساز اجتماعی داشته باشد، جای شکر باقی است.
آیا زمان آن فرا نرسیده است که بانوان حوزوی پیش‌رو در مسائل و خواست‌های زنان ایرانی گام برداشته، مسأله شناسی کرده، نظریه پردازی داشته و برای مسائل واقعی زنان، پاسخی در خور و شایسته، منطبق با باورهای عمیق و اصیل اسلامی و متناسب با عرف اسلامی ارائه دهند؟
?️مخصوصا جایی که رهبر دوراندیش و ژرف‌نگر ما چنین اندیشه‌ای دارند:
«این‌که میفرماید: «من اصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»، مخصوص مردان نیست؛ زنان هم باید به امور مسلمانان و جامعه‌ی اسلامی و امور جهان اسلام و همه‌ی مسائلی که در دنیا میگذرد، احساس مسؤولیت کنند و اهتمام نمایند؛ چون وظیفه‌ی اسلامی است». ۱۳۷۵/۱۲/۲۰
⌛به راستی آیا هنوز هم زمان مناسب برای حضور پویا، موثر، مستمر، ملموس، پاسخگو، پیشرو و متعهدانه‌ی حوزه‌های علمیه‌ی خواهران در برابر مسائل زنان در ایران اسلامی فرانرسیده است؟!
?موانع و چالش‌های عدم این حضور کدام است؟!

? بانو نگار باب گفتگو درون گفتمان انقلاب اسلامی را صادقانه و بر اساس الگوهای مومنانه و اخلاقی مبتنی بر مباحثات دینی و علمی را با این مرقومه در مقابل شما عزیزان می‌گشاید و هرگونه تعلل در هم افزایی اندیشه‌ای در این مهم‌های مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب که بر مبنای ضرورت های واقعی امروز جامعه اسلامی است را خسارت بار می‌داند.

بانو نگار
رسانه بانوان انقلاب اسلامی
https://t.me/Banounegar
@Banounegar

مطالعات زنان، حوزه و دانشگاه (۱)

مطالعات زنان، حوزه و دانشگاه(۲)