زنانی رها شده در کشمکش های بی مسئولیتی

24 آبان 1399
شبکه ایران زنان؛  

یادداشت اول

? زنان سر پرست خانواده از جمله مساله های اساسی در حوزه مسائل اجتماعی می باشند که بر اثر عواملی همچون طلاق، اعتیاد همسر، فوت همسر، رها شدن از سوی همسر و از کار افتادگی همسر موجب آسیب پذیر شدن این طیف از زنان شده است. ناگفته پیداست زنان سرپرست خانواده با از دست دادن شوهر و پیامد های اقتصادی اجتماعی آن و به عهده گرفتن همزمان چندین نقش در خانواده و اجتماع، فشارهای زیادی را متحمل می گردند. این دشواری ها تاثیر مستقیمی بر ایجاد فشارهای عصبی، تشدید اختلالات روانی و بروز بیماری های جسمی این زنان دارد. فقر مالی و فشارهای اقتصادی نیز باعث می گردد این زنان در موقعیت های آسیب زای متعددی قرار گیرند.

?تداخل نقش نان آوری با نقش خانگی و فشار ناشی از نقش در این زنان، باعث فشارها و کج روی های آتی در فرزندان این زنان نیز، از آسیب هایی است که گریبانگیر این زنان است که در نهایت منجر به افزایش آسیب های اجتماعی می گردد. در این میان عنصر حمایت دولت و جامعه، بر افزایش یا کاهش این فشارها تاثیر مستقیم و قطعی دارد.

? بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی بین سه تا پنج میلیون زن سر پرست خانواده در کشور وجود دارد که در تاریخ کشور بی سابقه است. درصدی از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت “کمیته امداد” و “بهزیستی” قرار دارند که از عایدات این نهادها استفاده می نمایند اما این حمایت ها کفاف نیازهای این زنان را نمی دهد لذا نقش دولت در حمایت بایسته از این قشر در جامعه اسلامی امری مسلم و ضروری می باشد.

? دولت براساس بند (ت) ماده (۸۰) “قانون برنامه ششم” توسعه مکلف شده که برنامه جامعی را در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طراحی و به تصویب مجلس برساند، اما با گذشت چهار سال از برنامه ششم توسعه معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری (خانم ابتکار) پیشنهاد حذف عنوان “به تصویب مجلس برسد” را به مجلس ارائه نموده است که با مخالفت مجلس یازدهم به دلیل عدم تطابق با قانون برنامه ششم توسعه روبرو شد. و تا کنون که تا پایان قانون برنامه ششم توسعه زمانی باقی نمانده اقدامی در این موضوع نداشته است.

⁉️این اقدام عجیب دولت باعث ایجاد سوالاتی گردیده است:

۱⃣ به چه دلیل خانم ابتکار سعی دارد از ارایه لایحه “توانمند سازی زنان سرپرست خانواده” به مجلس طفره رود؟

۲⃣ تاخیر در عدم ارایه این لایجه منجر به افزایش چه مسائلی پیرامون زنان سرپرست خانواده شده است؟

۳⃣ این تاخیر تا چه حد خسارت های جبران ناپذیر” آسیب های اجتماعی” را افزایش داده است؟

❗️پاسخ به این سوالات را می بایست مجلس شورای اسلامی با استفاده از اهرم های نظارتی خود از دولت داشته باشد . هر گونه قصور مجلس شورای اسلامی در این زمینه تشدید کننده مسائل پیرامون زنان سرپرست خانواده و متعاقبا افزایش آسیب های اجتماعی و شریک شدن در ضعف عملکردی دولت دوازدهم در این زمینه می باشد.

?”بانو نگار” این عریضه را جهت احصاء و حل مسائل اصلی زنان گشوده است. انتظار می رود فعالین و نخبگان انقلاب اسلامی نیز با مطالبه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها و ساختارهای متولی، در حل این مسائل به وظیفه انقلابی خود عمل نمایند.

✍ زهرا عباسپور پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده (هیئت تحریریه بانو نگار)

@Banounegar