نقد و نظر پیرامون طرح جمعیت مجلس

24 آبان 1399
شبکه ایران زنان؛  

✍میرجعفری، پژوهشگر حوزه زن و خانواده

نظر به اهمیت برنامه ریزی حول تحولات جمعیتی کشور،جای امیدواری است که چنین طرحی به مرحله اجرا درآید. نکات خوبی دراین طرح مطرح گردیده اما بنظر میرسد باید در این طرح به نیازهای اصلی مردم در زمینه تامین معیشت ، تغذیه و مسکن بیشتر توجه می شد. خانواده های مستاجر دارای فرزند مخصوصا دو فرزند به بالا با مشکل تهیه مسکن روبرو هستند و دراین طرح میتوان تدبیری در این زمینه اندیشیده شود یا دستورالعملی برای ودیعه مسکن یا کمک هزینه مسکن در نظر گرفته شود. پیشنهادات کاربردی دیگر تقدیم می گردد: بیمه زنان روستایی و پرداخت غرامت بارداری و کمک هزینه زایمان و بیمه زایمان و دسترسی خانواده ها به تسهیلات بیمه های تکمیل درمانی
− مشوق های مالی خاص جهت ولادت سه فرزند بیشتر زنان روستایی
− ارائه تسهیلات بدون کارمزد جهت فرزندآوری زنان خانه دار با اولویت مناطق دارای نرخ باروری کمتر
− بیمه زنان خانه دار و محاسبه ارزش کار خانگی در تولید ناخالص ملی
− پیگیری افزایش مرخصی زایمان و اجرای آن در بخش دولتی و خصوصی
− پیش بینی مشوق برای کارفرمایان بخش خصوصی جهت اجرای قانون مرتبط با سیاست های افزایش جمعیت
− افزایش حق اولاد و اختصاص حق اولاد به کارکنان زن در همه مراکز دولتی
− اعطای تسهیلات و خدمات رفاهی ویژه برای کارمندان دارای سه فرزند به بالا ازقبیل بن کالا، اسکان و خدمات رفاهی، ورزشی رایگان در مراکز تفریحی رفاهی
− افزایش ساعات مرخصی شیردهی زنان شاغل و درنظر گرفتن دورکاری و ساعات کار چرخشی برای زنان شاغل دارای فرزند زیر ۵ سال
− آموزش مهارتهای لازم فرزند پروری و همیاری زوجین در واحدهای تحصیلی شغلی دولتی و خصوصی
− ارائه تسهیلات مرتبط با مسکن برای کارمندان دارای سه فرزند به بالا از قبیل ودیعه مسکن، وام های بدون کارمزد.
امید که شاهد طرحهای سازنده کاربردی بیشتری از سوی مجلس انقلابی باشیم۰