مساله ای درجه یک/۲

2 آذر 1399
شبکه ایران زنان؛  

 

یاداشت ۲

? فقدان نظریات بومی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع جنس، جنسیت و نقش جنسی در برنامه های توسعه و به تناسب آن همه نظامات اجتماعی و بیش از همه نهاد خانواده را متاثر ساخت.
❗️ نهاد *خانواده* در تعارض با گفتمان *مدرنیته* از باورها و ارزش های بومی و دینی خود فاصله گرفت و کارکردهایش نظیر: *ایجاد مودت و رحمت* میان دوجنس، *رفتار باروری* و تولید مثل، *تربیت رشد ونظارت بر فرزندان* و …با *افزایش طلاق* ، *کاهش فرزند آوری و* *واگذاری تربیت به نهاد های رسمی* همچون مهد کودک ها و مدارس و به محاق رفت.
این تعارضات خانواده و جامعه را دچار مسائل و مشکلات کلانی نموده است و باعث گردید سوالاتی متعدد و اساسی مطرح گردد:

۱️⃣ در شرایط فعلی دخالت دولت ها در نظامات اجتماعی من جمله خانواده به دو شکل متبلور گشته است؛۱٫ اقداماتی که با محوریت موضوع خانواده نمی باشد امّا بر نهاد خانواده تأثیراتی کلان بر جای می‌گذارد. این اقدامات در چهارچوب سیاست و قانون و برنامه عملی مطرح شده‌اند و دوم سیاست‌ها، قوانین، برنامه‌های اجرایی و شیوه‌هایی را در بر می‌گیرد که ناظر به خانواده تدوین و پیگیری شده‌اند در چنین شرایطی چه مدلی جهت جایگاه *مدیریت در خانواده* و *مدیریت بر خانواده* پیشنهاد می گردد؟

۲️⃣ چه توصیف و تحلیلی از *مناسبات مطلوب دولت و خانواده ایرانی* مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی می‌توان ارائه داد؟ مناسبات کنونی دولت و خانواده ایرانی چه پیامدهایی دارد؟ اصلاح مناسبات دولت و خانواده نیازمند چه تلاش‌هایی است؟

۳️⃣ بهترین مدل ساختار اجتماعی جهت *انسجام خانواده* کدام است؟

۴️⃣ ساختارهای اجتماعی نسبت به خانواده چه تکالیفی دارد؟

۵️⃣ آیا از دستاوردهای نظریه پردازی *حوزه های علمیه* پس از چهل سال از انقلاب اسلامی و همچنین *رشته های مرتبط دانشگاهی* در این موضوع می توان بهترین *مدل مدیریت اجتماعی مبتنی بر نظام حمایت از خانواده* را استخراج نمود؟

?بدیهی است ریشه وجود چنین سوالات و ابهاماتی در کمبود پشتیبانی علمی و خلاء نظری و نظریه پردازی می باشد به همین دلیل پاسخ روشنی برای این سوالات وجود ندارد. هر چند می توان با طرح سوالاتی علت این خلاء را تبیین نمود:

– *مجمع تشخیص مصلحت نظام* ، *شورای عالی انقلاب فرهنگی* ، علی الخصوص *شورای فرهنگی اجتماعی زنان* به عنوان نهاد های سیاست گذار تا چه حد توانسته است مفاهیم جنس، جنسیت و نقش جنسی را مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی باز تولید نموده و در عرصه سیاست گذاری وارد نمایند؟
– آیا *حوزه های علمیه* توانسته اند مبتنی بر آموزه های دینی در تقابل با نظرات جامعه شناختی و روان شناختی نظریه جامعی از جنس، جنسیت و نقش جنسی جهت مطابات اجتماعی ارائه دهند؟

✍️ بانو نگار رسانه بانوان انقلاب اسلامی

https://eitaa.com/Banounegar