وقتی از خشونت علیه زنان حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟/۱

4 آذر 1399
شبکه ایران زنان؛  

 

یادداشت۱

? خشونت ابعاد متفاوتی دارد و در روابط میان انسان با انسان، انسان با طبیعت و انسان با سایر جانداران، قابل ردیابی است.
همواره خشونت علیه زنان اما از انواع دیگر آن، دردناک‌تر و قابل توجه‌تر بوده است.

?وقتی یک دختر از دختر بودن خود خجالت بکشد تا حدی که از جنسیت خویش متنفر بشود، یعنی دچار خشونت شده است.

?وقتی یک همسر از شوهر خود بترسد تا حدی که در کنار او احساس امنیت نداشته باشد، یعنی دچار خشونت شده است.

? وقتی یک مادر از پسر خود حساب ببرد تا حدی که توان مخالفت با وی را نداشته باشد یعنی دچار خشونت شده است.

?وقتی یک دانشجوی دختر از ترس آبرویش با بازی‌های جنسی استادان مرد خود همراه می‌شود یعنی دچار خشونت شده است.

?وقتی یک بانوی جوان برای دیده شدن بیشتر در اجتماع تن به هر ساز و برگ و بار و پوششی می‌دهد، یعنی دچار خشونت شده است.

?وقتی یک زن برای یک آگهی تبلیغاتی از چهره و لبخند و طنازی و موزونی اندامش بهره می‌کشد، یعنی دچار خشونت شده است.

❗وقتی یک بانوی سرپرست خانواده برای اثبات حقوق مادی خودش فریاد بزند یعنی دچار خشونت شده است.

❌وقتی یک مادر مطلقه برای دیدن فرزندانش دچار پیچ و خم های عریض و طویل داداگاه می‌شود یعنی دچار خشونت شده است.

⭕وقتی یک بانوی بیوه برای نام‌نویسی فرزندش باید رضایت جدّپدری فرزندش را بیاورد، یعنی دچار خشونت شده است.

?وقتی یک زن، به خاطر جنسیتش، از شایسته‌سالاری محروم می‌شود و به دیوار شیشه‌ای ارتقاء و دستمزد می‌خورد، یعنی دچار خشونت شده است.

‼️وقتی یک زن بجای زن بودن، مانکن می‌شود تا جیب اربابان سرمایه و قدرت را پر کند، یعنی دچار خشونت شده است.
اینها و بسیار بیش از اینها، مصادیق بارز خشونت علیه زنان هستند.
ادامه دارد…

✍️الهام غفاری دانشجوی دکترای مطالعات زنان (هیئت تحریریه بانو نگار)

? بانو نگار رسانه بانوان انقلاب اسلامی
@Banounegar
https://eitaa.com/Banounegar