آیا هرکسی که از حقوق زنان صحبت کند لزوماً فمینیست است؟

30 آذر 1399
شبکه ایران زنان؛  

✅در این یادداشت به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد:
۱️⃣چه کسی فمینیست است؟
۲️⃣آیا هرکسی که از حقوق زنان صحبت کند لزوماً فمینیست است؟

?در میان عامه مردم و آن‌ها که شناخت کافی از اسلام و فمینیست ندارند این طور شایع شده که اگر فردی حرفی از حقوق زنان و مسائل و مشکلات ویژه آن‌ها می‌زند، فمینیست است. درصورتی‌که «فمینیسم» تعریف ویژه خود را دارد و در پارادایم خودش تعریف می‌شود.

?ما به‌طورکلی دو سوپر پارادایم (وادی) داریم. سوپر پارادایم اومانیسم یا اصالت بشر و سوپر پارادایم تئوئیسم یا اصالت خدا. در سوپر پارادایم اومانیسم، بشر محور عالم است و همه مناسبات، حقوق و ارتباطات با محوریت بشر و حقوق بشر تعریف می‌شود. در پارادایم مقابل یعنی اصالت خدا، خداوند محور عالم است و همه مخلوقات در نسبت باوجود خدا تعریف می‌شوند. در این پارادایم حق بشر در طول حق خداست و بشر به‌تبع خداوند تعریف می‌شود.

?فمینیسم در ذیل سوپر پارادایم اومانیسم تعریف می‌شود. به همین دلیل مسئله‌ای به نام حقوق زنان در آن بسیار پررنگ است. زیرا فمینیسم همانند اومانیسم که انسان‌محور است، «زن‌محور» است و به دنبال محور قرار دادن زنان در تمام شئون جامعه است. درصورتی‌که این تعریف بالاصاله اشتباه است. زیرا ?در جامعه خدامحور، نه زن محور است و نه مرد، بلکه اصل و محور خداست و تمامی انسان‌ها (چه زن و چه مرد) در نسبت با خداوند تعریف می‌شوند.

?بنابراین بشر «فمینیست»، با «اومانیسم» نسبت و تناسب دارد و انسان مسلمان به دلیل این‌که خودش را ذیل ولایت «الله» تعریف می‌کند، نمی‌تواند فمینیست باشد. به همین علّت عبارت «فمینیسم اسلامی» یک مفهوم التقاطی و بی‌معناست. زیرا اسلام و فمینیسم از حیث پارادایم، جدای از یکدیگرند و امتزاج آن‌ها به لحاظ مفهومی و ایدئولوژیک، محال است.? ازاین‌رو انسان‌هایی که حقیقتاً به اسلام ناب محمدی معتقدند، نمی‌توانند فمینیست باشند.

@momenaat