اصلاح و استانداردسازی روند غربالگری باید با رویکرد کاملاعلمی و تخصصی صورت گیرد

5 بهمن 1399
شبکه ایران زنان؛  

 

جبهه متحد زنان اصولگرا وکارآمد در بیانیه ای بر برنامه ریزی و اقدام اصولی در جهت توسعه جمعیت بعنوان یک امر ملی و اصلاح و استانداردسازی روند غربالگری با رویکرد کاملاعلمی و تخصصی توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان تأکید کرد.

ورود مجلس شورای اسلامی به بررسی “طرح جوانی جمعیت” حرکت مبارکی است که در ماه‌های اخیر و در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، آغاز گردیده است تا در فرصت کوتاه باقیمانده از پنجره جمعیتی کشور، اقداماتی عاجل و سنجیده جهت غلبه بر این بحران به عمل آید.
اما در این میان، موضوع غربالگری بیماری‌های ژنتیکی جنین، به عنوان یکی از عوامل موثر بر کاهش جمعیت مورد انتقاد جدی قرار گرفته و پیشنهادهایی جهت حذف آن مطرح شده است.
در حال حاضر رویه جاری در غربالگری جنین به این صورت است که برای اطمینان از سلامت جنین و مادر، انجام آزمایشی ارزان و تحت پوشش بیمه به والدین پیشنهاد می‌گردد که با انجام آن در ۹۴ درصد موارد، سلامت جنین از نظر ناهنجاری‌های ژنتیکی یا ساختاری و فیزیکی و نیز سلامت مادران قطعی شده و تنها در صورت مثبت یا مشکوک بودن نتیجه این آزمایش است که آزمایش تخصصی دیگری به والدین پیشنهاد می‌گردد. چنانچه در این آزمایش اختلال قطعی برای جنین تشخیص داده شود، با بررسی کارشناسی و مجوز پزشکی قانونی، ضرورت سقط درمانی قبل از هفته نوزدهم (ورود روح به جنین) مطرح می‌شود. البته در همه این مراحل نظر و تصمیم نهایی با خود والدین است.
با مقایسه آمار موارد سقط درمانی دارای مجوز پزشکی قانونی، که حدود یک درصد است، با موارد نگران کننده سقط جنین غیرقانونی در کشور، این سوال مطرح می‌شود که آیا غربالگری و سقط درمانی منجر به کاهش جمعیت شده است؟
آیا پیشگیری از پیدایش فرزندان معلول که بار سنگینی از نظر اقتصادی و روانی بر خانواده، جامعه و نظام سلامت تحمیل می‌کند، به نوعی تشویق فرزندآوری به حساب نمی آید؟
سوال مهم دیگر این است که آیا ممنوعیت غربالگری و خروج ان از پوشش بیمه، باعث برهم زدن امنیت روانی مادران و ترس از باردار شدن و افزایش سقط های غیرقانونی نمی‌شود؟
آیا برای رفع اشکال های احتمالی در نحوه اجرای غربالگری، لازم است کل این طرح را زیر سوال برده و حذف کنیم؟
جبهه متحد زنان اصولگرا با توجه به اهمیت مبحث افزایش جمعیت و نیز حساسیت موضوع سلامت جنین و مادر، پیشنهاد می‌کند:
-۱امر اصلاح و استانداردسازی روند غربالگری با رویکرد کاملاعلمی و تخصصی و به دور از هرگونه تشویش افکار عمومی و دوقطبی سازی جامعه، به مجموعه‌ای از متخصصین و کارشناسان متعهد و امین در حوزه‌های پزشکی و فقهی-حقوقی واگذار شود تا با هم‌اندیشی و همکاری یکدیگر به تدوین پروتکل‌های جامع و کاربردی در این زمینه بپردازند و با ایجاد تضمین‌های لازم برای بارداری ایمن و سلامت، زمینه ترغیب و تشویق مادران و خانواده‌ها را به فرزند آوری فراهم کنند و راه را برای افزایش جمعیت سالم، فعال و توانمند هموار سازند.
-۲از آنجا که بهبود روند افزایش جمعیت بدون توجه اصولی به علل و عوامل موثر بر میزان ازدواج و میزان فرزندآوری، سبک زندگی، بهبود و ثبات معیشت، رونق کسب و کار و … میسر نخواهد شد، پس بر سیاستگذاران و برنامه ریزان فرض است که بجای پرداختن به مباحث فرعی و کم اهمیتی چون غربالگری و حذف آن، برای توسعه جمعیت که یک امر ملی است، بر علل و عوامل واقعی و مهم کاهش جمعیت متمرکز شوند و به اقدام و تلاش در جهت رفع انها همت گمارند.

جبهه متحد زنان اصولگرا وکارآمد