زنان در هیئت رئیسه مجلس

2 خرداد 1400
شبکه ایران زنان؛  

valimorad-freshteh (@valimorad) Tweeted:
جای زنان در #هیئت_رئیسه_مجلس به صاحب حقش داده شود
مردان غاصبانه آن را تصاحب نکنند
هر سدی پیش پای اعتلای جایگاه زنان که در عمل شکسته شده توسط خود زنان و نیروهای انقلابی بوده است
اصلاح طلبان مردودین صحنه عمل
#زنان_در_هیئت_رئیسه_مجلس
#حق_زنان
#شآن_زنان
#مجلس_انقلابی
#فصل_انتخابات https://twitter.com/valimorad/status/1396407312647032835?s=20۷۸