وضعیت سنجی دستگاه های متولی حوزه زنان در کشور

6 تیر 1400
شبکه ایران زنان؛  

این قسمت بررسی عملکرد شورای فرهنگی- اجتماعی زنان

🌿جایگاه «زنان» در گفتمان انقلاب اسلامی همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است چرا که در گفتمان انقلاب اسلامی؛ «نقش زنان» در جامعه بیشتر از «نقش مردان» دارای اهمیت می باشد چرا که از یک سو توان تربیتی و هدایتی جامعه در قامت «نقش مادری» در زنان به ودیعه گذاشته شده و از سوی دیگر زنان ناظر به این ویژگی و همچنین تجلی جمال الهی، حق پذیر تر و هدایت گر تر هستند هر چند این مهم در گروی آن است که به درستی این نقش شناخته و فهم شود و حاکمیت، در جهت شکوفایی این نقش سیاست گذاری، قانون گذاری و برنامه ریزی دقیقی داشته باشد که اگر این سرمایه به درستی فهم نشود قطعا به انحطاط جامعه می انجامد همچنان که امام خمینی(قدس ره) فرمودند: سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود «زن» است.

🍁بیش از سی و چهار سال از ورود رسمی زنان در عرصه سیاست گذاری با تشکیل «شورای فرهنگی اجتماعی زنان» زیر نظرشورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور و به پیشنهاد رهبر انقلاب و با هدف حل مسائل زنان ناظر به گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زنان می گذرد. گامی که به تشکیل این شورا شروع شد و به ایجاد «معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری» ختم شد. اکنون در پی شکل گیری دولت سیزدهم نیازمند بررسی و تحلیل عملکرد این سازمان ها و نهادها هستیم تا بدین وسیله از تکرار اشتباهات فاحش در این موضوع جلوگیری نمود.
🍃 هر چند شورای فرهنگی- اجتماعی زنان با هدف حل مسائل زنان شکل گرفت و برخی اقدامات موثری در این زمینه نیز صورت گرفت همچون طرح بازنگری قانون مدنی که رهبر انقلاب در وصف آن فرمودند:از اول انقلاب دائماً تأکید می‌کنم که مهم‌ترین کاری که در باب مسائل زنان مطرح است و باید بدان پرداخت، بررسی و رفع مشکلات حقوقی زنان است؛ ولی هرچه به خانم‌های فاضل جامعه می‌گفتم، در این زمینه کاری نکردند و وقتی که دیدم خانم‌ها دارند در این زمینه‌ کاری می‌کنند، خیلی خشنود شدم.

شورای فرهنگی اجتماعی زنان که ریاست این شورا در توصیف این نهاد آن را نهادی؛ کم نظیر در ایران و حتی جهان دانسته و می گوید:۲۶ دستگاه و نمایندگان سه قوه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده عضو هستند و مشابه این شورا در دنیا وجود ندارد چرا که مصوبات این شورا در حوزه زنان بر سه قوه تأثیرگذار است.
این شورا ناظر به وظیفه خود اقدام به سیاست گذاری در حوزه مسائل زنان نموده است، تدوین ده ها سند در این شورا تاییدی بر این مدعا است. اما با مروری برسیاست های مصوب این شورا درمیابیم بسیاری از این سیاست ها در حوزه برنامه ریزی و اجرا جایی ندارند.

❓حال باید از مسئولین این شورای پرسید مصوبات این شورا از چه پشتوانه پژوهشی و ضمانت اجرایی برخوردار است؟

🔻سیاست های تدوین شده در این شورا که به صراحت قانون لازم الاجرا است آیا در برنامه ریزی های نهاد ها و ساختارهای متولی لحاظ می شود؟
🔺شورا ی فرهنگی- اجتماعی زنان تا چه حد از ظرفیت نخبگانی و افراد موثر در حوزه سیاست گذاری جهت حل مسائل زنان استفاده نموده است؟

❗️اگر این نهاد به لحاظ قانونی ضعف نظارتی و عدم ضمانت اجرایی مصوبات خود را داراست آیا نمی توانست با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی کشور بر اجرای مصوبات خود نظارت قانونی داشته باشد؟

⁉️سرنوشت شورای فقهی زنان که قرار بود مسائل فقهی زنان همچون، سقط جنین، عفاف و حجاب، اهداء جنین، فسخ نکاح، طلاق، مهریه و نفقه، مجازات کشتن فرزند به دست پدر و… را بررسی کند و رهبر انقلاب آن بر آن تاکید فرمودند پس از گذشت ۱۳ سال به کجا انجامید؟!

❗️ و مهم تر از همه برای تحقق مطالبه ۹ ساله رهبر انقلاب جهت تشکیل نهاد فراقوه ای زنان با هدف ایجاد یک نگاه سیستمی به مسائل زنان و جهت خاتمه دادن به موازی کاری ها شورای فرهنگی- اجتماعی زنان چه اقدامی را انجام داده است؟
شاید بتوان مهمترین عاملی که بیش از همه وظایف شورای فرهنگی- اجتماعی زنان را به محاق برده است را عدم استفاده از پتانسیل نیروی های جوان نخبه، دغدغه مند در مسائل زنان و آگاه به گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زنان بدور از نگاه های سیاسی و جریانی جهت حل مسائل ساختاری و عملکردی این شورا دانست. امید است در دولت مردمی و قوی شاهد استفاده از ظرفیت های جدیدی در این نهاد مهم در امور زنان در کشور باشیم.
✍🏻 زهرا عباسپور
#بانو_نگار_رسانه_گفتمان_انقلاب_اسلامی
#شورای_فرهنگی_اجتماعی_زنان
#مسئله_زنان
@Banounegar