دستاوردهایی که انقلاب برای زنان داشته دو برابر مردان بوده / زنان باید کارنامه افراد را ببینند نه وعده ها را / زنان باید آن بخش عملیاتی شدن وعده ها و رفع مشکلات را پیگیری کنند

7 تیر 1400
شبکه ایران زنان؛  
مدیر شورای همکاری‌های زنان در گفتگو با پایگاه خبری بانوخبر :

کنار گذاشتن صندوق رای و عدم حضور در انتخابات جز تضعیف نظام دست آورد دیگری ندارد و به جایی نخواهیم رسید، دیگران میروند و انتخاب خودشان را انجام میدهند.

توران ولی مراد مدیر شورای همکاری‌های زنان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بانوخبر گفت : هرآنچه که زنان در این چهل سال بدست آوردند از برکت انقلاب اسلامی است، گفتمان انقلاب اسلامی به زنان هویت و روح تازه داد. کرامت انسانی را احیا کرد.

وی افزود :  زنان در مقام تصمیم گیر و تصمیم ساز وارد شدند، البته انقلاب اسلامی زنان را وارد نکرد بلکه زنان بدلیل مسلمان بودن خود را موظف می دانستند، در مقابل ظلم ساکت نباشند و قیام کنند .

این محقق و پژوهشگر حوزه زنان اظهار داشت : زنان با روحیه ای که از انقلاب اسلامی گرفتند در صحنه بودند و حضرت امام بعنوان رهبر انقلاب که یک مرجع تقلید و فقیه  بودند بر این موضوع صحه گذاشتند. به همین دلیل یک هویت و شخصیت جدید از زنان به صحنه ی عمل آمد که زن را یک شخصیت مستقل، تصمیم گیر، تصمیم ساز و صاحب رای میدانست.

مدیر شبکه ایران زنان در ادامه تاکید کرد : این هویت جدید به زنان، همواره در صحنه بوده فراز و فرودهایی دارد، یک جریان سیاسی از زنان بهره برداری کرد و گفتمان خود را در پیوند با فمنیستها خلق کرد، ولیکن به هرحال اینها  باعث شده فراز و فرودها و آسیب هایی وارد شود .

ولیمراد گفت : انقلاب اسلامی دستاوردهایی که برای زنان داشت دو برابر مردان بوده. هرآنچه که برای مردان آورده برای زنان دوبرابر بوده است. زیرا زنان تحت ظلم مضاعف هم در خانواده و هم در جامعه بودند.

وی افزود : حالا آنچه که با انقلاب  برای زنان بدست آمده، زنان نه براحتی از دست میدهند و نه باید از دست بدهند. بلکه باید بیش از گذشته از آن مراقبت کنند.

این فعال حوزه زنان اضافه کرد : ملت ما میداند که در این سالها فراز و فرودهایی که توسط دولتها پیش آمده، نارضایتی هاو مشکلات طبیعی است زیرا  یک ملتی انقلاب کرده و  دشمنان بسیاری در مقابل او هستند. ما الگو و مدلی از گذشته نداشتیم همچنین آدمهایی را  که از قبل تربیت نکرده بودیم حتی برای انتخاب هایمان،چگونه تشخیص بدهیم چه کسی راست میگوید چه کسی دروغ، چه کسی میتواند و چه کسی نمی تواند. از آن فردیکه  رای مردم را میخواهد  برنامه، راهکار و راهبرد بخواهیم و بعد بتوانیم نظارت کنیم، که هیچکدام از این موارد تا کنون رخ نداده است.

مدیر شورای همکاری‌های زنان گفت : میخواهم بگویم در چنین شرایطی که  نارضایتی ها بسیار بالا رفته، زنان ما نباید فرصت حضور در انتخابات را از دست بدهند. ملت ما  صادق هستن بدلیل همین  صداقتی که دارند زنان حرف ها را باور میکنند اما باید تمرین کنیم که کارنامه های  گروها را  ببینیم و آنوقت تشخیص دهیم، دیگر شرایطی بوجود آمده که باید ببینیم وعده ای که میدهند عملیاتی هست.اصلا خود آن فرد به وعده ای که میدهد عمل کرده است.

ولیمراد تاکید کرد : مثلا فردی میگوید سه وزیر زن در کابینه خود میگذارم، خب شمایی که در محل کار خود حتی یک زن در پست عالی راه پیدا نکرده، حتی یک  زن را بعنوان شهردار معرفی نکردید معلوم است این حرفها وعده های دروغ است.

مدیر شبکه ایران زنان اظهار داشت : یکی از راهکارهای حفظ دست آوردهای انقلاب این است که زنان به هیچ وجه نباید صندوق رای را کنار بگذارند و باخود بگویند در گذشته نیز وعده دادند ما انتخاب کردیم ولی عمل نشد، این حرف اشتباه است باید ببینیم چرا وعده ها عملی نشد .

وی افزود : ما باید بخش نظارتی را تقویت کنیم، ما زنان باید آن بخش عملیاتی شدن وعده ها و رفع مشکلات را پیگیری کنیم. وقتی می گویند بیمه زن خانه دار، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ما باید  از آنها برنامه ی عملی بخواهیم مثلا در سال اول دوم سوم چگونه و با کدام برنامه این موضوع را میخواهید عملیاتی کنید.

ولیمراد در انتهای گفتگو تاکید کرد : بنظر من کنار گذاشتن صندوق رای و عدم حضور در انتخابات جز تضعیف نظام دست آورد دیگری ندارد و به جایی نخواهیم رسید، دیگران میروند و انتخاب خودشان را انجام میدهند.

۱۴۰۰/۰۳/۲۰