دولت محل مشق کردن نیست، کارنامه عمل گواه توانایی افراد است

4 شهریور 1400
شبکه ایران زنان؛  

توران ولی مراد. مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان
معاونی برای امور زنان و خانواده رئیس جمهور لازم است که علاوه بر شاخص ها و شعارهای دولت سیزدهم؛ کارنامه عملش گواه توانمندی او باشد. عمل کرده ها و مهم تر عمل نکرده ها توانایی و ناتوانی فرد را نشان می دهد. دولت محل مشق کردن نیست.
اهم شاخص های معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور:
– بر حوزه زنان خانواده در سطح ملی اشراف داشته و در صحنه عمل فعال بوده باشد. هم راه رفته و ضرورت ها را بشناسد و هم بایدها و نبایدها را. هم افراد و جریان های تاثیرگذار را بشناسد و هم آسیب ها و هم توان های بالقوه این حوزه را جهت رفع مشکلات. هم سیاست های بر زمین مانده را بداند و هم قانون ها را و هم بتواند بر اساس نظرات کارشناسی و نیروهای توانمند در جهت رفع مشکلات اقدامات لازم را اعم از طرح های اجریی و تهیه لوایح لازم عملیاتی کند.
– معاون رئیس جمهور در سطح ملی و ابعاد مختلف موظف به انجام ماموریت است، فرد یک بعدی و کسی که در یک شاخه تخصص دارد شایسته این معاونت نیست. بلکه باید بتواند نیروهای متخصص و کارآمد هر زمینه و موضوع را به کار گیرد.
– اهل میدان بوده و دردآشنای مشکلات زنان و خانواده ها باشد. حرف های دهان پرکن و مقاله های منتشر شده و عضو جلسات مختلف بودن در رفع مشکلات کفایت نمی کند.
– اهل تعامل باشد تا بتواند در انسجام بخشی و به کار گیری همه نیروهای توانمند و کارآمد و صاحب نظر بهره ببرد؛ و این خصیصه و توانایی را باید در کارنامه داشته باشد تا بتواند همان توانایی را ادامه دهد.
– سکوی اول حضور و رشدش مردان در قدرت او نباشند. سکوی اول که سکوی پرش هم می شوند در گرفتن امتیازات و امکانات ارتباطش با مردان در قدرت نبوده باشد. متاسفانه این رانتخواری برای زنان روالی بوده که عادی سازی شده که بعضی از همان بانوان حوزه کارشان شده امور زنان و خانواده چون زن بوده اند. کسی باشد که با دغدغه مندی و تلاش و عملکرد خودش به صحنه آمده باشد و رشد کرده باشد نه ارتباط با پدار و همسر و سایر مردانش که در قدرت بوده اند.
– معاونت رئیس جمهور یک جایگاه ستادی است نه این که خود وارد اجرا شود. رفع مشکلات زنان و خانواده وظیفه عملیاتی دستگاه ها و سازمان هاست، بنا بر این معاونی لازم است که توان فعال کردن آنها را دارد
🔶و سخن آخر و مهم این که کسی که در مقام مسول می نشیند موظف است که پاسخگوی مردم باشد. شفافیت و پاسخگویی حق مردم است. دوره ریاست در سایه و مدیر پشت پرده گذشته.
@iranzanan