۹ سوال و ابهام در حوزه زنان از رئیس جمهور محترم

4 شهریور 1400
شبکه ایران زنان؛  

✓ جناب آقای رئیس جمهور بناست که رئیس تمام جمهور باشید .
نه سوال و ابهام در حوزه زنان از رئیس جمهور محترم :
متن فوق دغدغه مندی یکی از زنان ایرانی مسلمان است که مانند دیگر زنان دل در گرو تغییر و تحولی اساسی در ساحت زیستی انقلاب اسلامی دارد.و امید دارد دولت سیزدهم همان ناجی باشد که آرمانها و ارزشهای اصیل و ناب در حوزه ی حکمرانی اسلامی را احیا مینماید.لذا از سر باور به این ظرفیت و کمک به رفع نواقص این متن نوشته میشود.
جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی دولت سیزدهم در شرایطی شکل گرفته است که شاید اصلی ترین امید جریان انقلاب به تغییر وضع موجود باشد و این تغییر آنجا معنا می یابد که تحولی رخ داده و ما از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم.
در این میان حوزه ی زنان نیز مانند دیگر حوزه ها نیازمند نگاه تحولی است که امید است این مهم در دولت سیزدهم رخ دهد منتهی با توجه به مسیر طی شده و اتفاقات رخ داده از دوره ی کاندیداتوری حضرتعالی تا امروز که اولن جلسه ی هیأت دولت برگزار گردیده است ابهامات و سوالاتی مطرح است که به عنوان یک خانم دغدغه مند در این حوزه از محضرتان میپرسم.تا شاید شفاف سازی برای ذهنیت های جامعه ی زنان رخ دهد اگر چه غبارروبی از این ذهنیت ها در حدود اختیارات مسولین جمهوری اسلامی کمتر بوده است
۱-امروز اولین جلسه ی هیأت دولت در حالی تشکیل شد که خبری از معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نبود و این سوال مهم شکل میگیرد که با توجه به تأکیدات دیروز رئیس دولت در مجلس شورای اسلامی  برای تشکیل قوی و قدرتمند اولین جلسه ی هیأت دولت پس جایگاه زنان کجاست؟آیا حضور نماینده ای که بناست نمایندگی کند امور زنان و البته خانواده ی این مملکت را مایه ی قوت و قدرت دولت نیست؟و جزو شاخص های محاسبه ی قدرت و اقتدار محسوب نمی گردد؟

۲-چرا بعد از گذشت این مدت مدید در معرفی هیأت دولت هنوز معاونت زنان و خانواده ی دولت سیزدهم مشخص نشده است؟
۳-شخص رئیس جمهور تا این لحظه چند جلسه با گزینه های پیشنهادی داشته است و چند نفر از این پیشنهادها را شخص خودشان جهت بررسی معرفی نموه اند نه اطرافیان؟
۴-رییس محترم دولت دیروز در مجلس دفاع تمام قدی از ضرورت ورود جوانان در مسند حکمرانی داشتند این جوانگرایی در حوزه ی اختیارات خودشان در انتصاب معاونت زنان و خانواده چقدر اصالت دارد؟
۵-اطرافیانی که مأمور به بررسی و شناسایی ظرفیت های حوزه ی زنان جهت انتصاب معاونت شده اند چندنفرشان جزو صاحب نظران حوزه ی زنان محسوب می گردند و چند نفرشان جزو بستگان رئیس جمهور هستند که اتفاقا در فضای نخبگانی حوزه زنان شناخته شده نیستند اما مأمور به بررسی و ارزیابی شده اند؟
۶-اسامی و لیست بانوانی که به اذعان رئیس جمهور از طریق سامانه ی مردمی معرفی گردیده است چه اسامی است و چندنفرشان در فرایند بررسی قرار گرفته اند؟
۷-وعده ی حضرتعالی برای استفاده از ظرفیت بانوان در دولت در چه سطحی و به چه میزان و با چه تعهدی فعال می گردد؟
۸-اشاره به ضرورت پرداختن به مسائل زنان و خانواده و فعال سازی این ظرفیت در برنامه های کدام یک از وزرای پیشنهادی مرتبط با این حوزه وجود داشت؟
۹-تحول دولت در حوزه ی زنان در سطح ساختاری و برنامه ای چگونه خواهد بود و در سند تحول دولت در ذیل کدام بخش به این مهم پرداخته شده است؟
و اما در آخر،جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور در برهه ی کنونی که مسائل زنان به فرموده ی مقام معظم رهبری  پاشنه آشیل و چشم‌اسفندیار نظام محسوب می گردد و در شرایطی که حیات انقلابی زنان این سرزمین حیاتی طیبه بوده که مزین به حمایت همیشگی و مستمر و بدون چشم داشت از ارزشهای ناب انقلابی  محسوب می گردیده است آیا روا نیست دولت انقلابی در پرداختن به مسائل حوزه زنان و خانواده خود را به مرز شاخص های گفتمانی انقلاب نزدیک کند؟
#دیده بان