آیا واکسن کرونا برای زنان باردار خطرناک است؟

7 مهر 1400
شبکه ایران زنان؛  

اخیرا در فضای مجازی ادعاهایی مبنی بر خطرناک بودن واکسن فایزر برای زنان باردار مطرح شده است. جالب این است که این ادعاها اغلب به مقاله ای در ژورنال معتبر نیو انگلند اشاره می کنند و می گویند که در آن مقاله نشان داده شده است که بیش از ۸۰% زنان باردار که واکسن زده اند دچار سقط شده اند!!! این ادعای عجیب آنجا عجیب تر می شود که هیچ یک از این مدعی ها لینک مربوط به اصل مقاله را ارائه نمی دهند. با مقداری جستجو در ژورنال های علمی خوشبختانه می توان از صفحه های زرد عبور کرد و نهایتا اصل مقاله را پیدا کرد:

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2104983@@dr

همانطور که ملاحظه می فرمایید نتیجه گیری مقاله کاملا مخالف آن ادعاهای عجیب است که در فضای مجازی در حال گسترش است. مقاله به روشنی بیان می کند که ۷۱۲ زن بچه خود را با موفقیت به دنیا آورده اند و ۱۱۵ زن (نزدیک به ۱۴%) دچار سقط شده اند. با توجه به آمار کلی این درصد سقط طبیعی بوده و فرقی با عموم جامعه (چه آن هایی که واکسن زده اند چه آن هایی که نزده اند) ندارد. به عبارت دیگر احتمال از دست دادن بچه قبل از تولد حدود ۱۴ درصد است و ربطی به این ندارد که واکسن زده اید یا خیر.