لزوم حضور فعال ستاد ملی زن و خانواده

10 آذر 1400
شبکه ایران زنان؛  
در گفتگو با مهر مطرح شد:
مدیر شبکه ایران_ زنان گفت: متاسفانه مشکلات زنان و خانواده بر روی زمین مانده است و ستاد ملی زن و خانواده به عنوان یک هیئت ویژه برای زنان باید حضور فعال تری داشته باشد.

توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران-زنان در گفت و گو با خبرنگار مهر درخصوص اهمیت فعالیت موثر ستادی مستقل برای توانمندسازی و حل مسائل و مشکلات زنان و خانواده گفت: در حوزه زن و خانواده موضوع اصلی که ذهن ها را به خود جلب می کند و باعث می شود که طرح ها و اقداماتی شکل گیرد این است که مسائل و مشکلات زنان و خانواده بر روی زمین مانده است؛ البته جریانات فکری مختلف باتوجه به موضوعات متفاوت می توانند از زوایای مختلف به این مسائل نگاه کنند و هرکس به موضوعی بپردازد اما متاسفانه واقعیت این است که مسائل زنان و خانواده همچنان حل نشده باقی مانده است و تکثیر می شود و از شکلی به شکل دیگر در می آید.

مدیر شبکه ایران- زنان افزود: بحث اأسیس وزارت خانواده مدت هاست که مطرح شده است و مطرح کنندگان با ذهنیتی قائل به این مسئله هستند که اگر وزارتخانه ای داشته باشیم می توانیم به شکل متمرکز و بهتری بر روی این مسائل و مشکلات کار کنیم.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه مشکلات در این حوزه بر روی زمین مانده است تصور می شود که ساختار فشل است، البته ساختار به نحو امروزی که رئیس جمهور یک معاون داشته باشد و بعد در وزارتخانه ها و دستگاه ها مشاوران امور زنان و خانواده باشند و بازوهای اجرایی معاون در وزارت خانه ها باشند با ضعف مواجهه خواهد بود، راه رفته و عملکرد این سه دهه گذشته احتیاج به بررسی و آسیب شناسی و بازسازی دارد.

ولی مراد اظهار کرد: همانگونه که در این سی سال مشاهده شد معاون رئیس جمهور نتوانسته ماموریت، نقش و وظایف خودش را به درستی تعریف کند و وزارتخانه و دستگاه ها را بر همان اساس تقویت کند بنابراین معاونت که یک جایگاه ستادی است به صورت صف ورود کرده است و گفته شده که ناظرانی را بر اجرای طرح داشته ایم اما این طرح ها باید ارزیابی شوند که اصلاً نه امکانات نظارت دارد نه امکانات ارزیابی!

وی بیان کرد: در این سه دهه به طور کلی معاونت وارد فضا و جایگاه صف شده است و با توجه به نواقص و اشکالاتی که وجود داشته است طرح وزارتخانه خانواده مطرح شده است.

ولی مراد عنوان کرد: متاسفانه ستاد ملی زن و خانواده هشت سال است که عملاً تعطیل بوده است و حضور فعال نداشته است؛ با اینکه در قانون ششم توسعه جلسات مستمر ستاد را خواسته است این جلسات تشکیل نشده باقی مانده اند؛ این بی توجهی سبب شده که راه حلی مثل وزارتخانه خانواده پیگیری شود اما یک سوال مهم وجود دارد و آن این است که ما وزارتخانه خانواده را برای چه می خواهیم، وقتی که ما هیئت دولت ویژه برای زنان و خانواده داریم؟

وی تصریح کرد: ستاد ملی زن و خانواده یک هیئت دولت ویژه برای زنان و خانواده است، بدین شکل که ریاست آن با رئیس جمهور است و معاون اول آن در این ستاد حضور دارد و دبیر این ستاد با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است همچنین جمعی از وزارتخانه ها که با حوزه زنان مرتبط هستند مثل وزارت کشور، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، آموزش عالی و غیره در این ستاد هستند بنابراین کم کاری برای عدم حل مسائل زنان از جای دیگری است.

مدیر شبکه ایران- زنان خاطرنشان کرد: اگر مشکلات زنان و خانواده بر روی زمین مانده است به این دلیل است که دولت های یازدهم و دوازدهم این ستاد را در راستای ماموریت های تعریف شده اش فعال نکردند و حتی خلاف قانون هم عمل کردند، چراکه در قانون ششم توسعه هم آمده است که جلسات ستاد باید مستمر تشکیل شود و شاخص های عدالت جنسیتی در ستاد تصویب شود اما این قوانین را دور زدند.

وی اظهار کرد: در این ستاد قوه قضائیه، فراکسیون زنان مجلس و کارشناسان حضور دارند و دقیقاً بالاتر از همه هیئت وزیران ویژه هستند به بیان دیگر یک مجموعه عالی با جایگاه قانونی اما اگرچه ما این گنجینه را برای رفع مشکلات زنان داریم ولی مشکلات همچنان روی زمین مانده است.

ولی مراد با اشاره به اینکه ما باید ستاد ملی زن و خانواده را با حضوری پررنگ به میدان بیاوریم گفت: بدیهی است که حل مسائل و مشکلات زنان وابسته به اجرای قوانین است، از این رو باید ستاد ملی زن و خانواده را با حضوری پررنگ به میدان بیاوریم.

وی افزود: در حال حاضر مسائل و مشکلات زیادی از جمله مسئله ازدواج جوانان، مسئله سلامت و امنیت داخل خانواده و جلوگیری از آسیب دیدیگی زوجین را داریم که باید به هریک از آنها به صورت جداگانه ای پرداخت اما برای حل آنها نیازمند همکاری همه دستگاه ها هستیم چراکه در مسئله زندگی جوانان مسائلی مثل اشتغال و مسکن هم مهم هستند.

ولی مراد عنوان کرد: ستاد ملی زن و خانواده یک هیئت ویژه برای زنان است و باید حضوری فعال داشته باشد که بتواند طرح ها و پروژه هایی را که معاونت دنبال می کند اجرایی کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر مجلس طرحی را با عنوان وزارتخانه امور اجتماعی خانواده و امور جوانان مطرح کرده است اما آیا می توان برای همه این موضوعات یک ماموریت کلی تعریف کرد؟ طبیعتاً این کار انجام نشدنی است چراکه هرکدام از این مسائل یک بحث مجزا هستند.

مدیر شبکه ایران- زنان خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئله جوانان که زیرمجموعه وزارت جوانان است تقلیل جایگاه پیدا کرده و جوانان را فقط با ورزش دیده که این خود ناشی از نقص است اما در خصوص طرح مطرح مجلس باید گفت این طرح نواقص را دوچندان می کند چراکه نمی توانند ماموریت های این وزارتخانه را به شکلی که همه اجزا را پوشش دهد به صورت شفاف بیان کنند، همچنین مسائل و مشکلات زنان در این طرح گم شده است.

وی در آخر تاکید کرد: در این طرح به زنان پرداخته نشده است و هویت زنان محدود به خانه شده است همچنین به هویت فردی و اجتماعی مسائل زنان نیز پرداخته نشده است و باید گفت این طرح از اساس اشتباه است.

خبرگزاری مهر