شبکه ملی دولت زنان وزارت کشور راه‌اندازی می‌شود

8 آذر 1398
شبکه ایران زنان؛  

شبکه ملی دولت زنان وزارت کشور راه‌اندازی می‌شود
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در نخستین نشست مشترک مدیران دفاتر بانوان و خانواده از تشکیل شبکه ملی دولت زنان وزارت کشور خبر داد.

شبکه ملی دولت زنان وزارت کشور راه‌اندازی می‌شود
فریبا نظری پور کیایی در نخستین نشست مشترک مدیران دفاتر بانوان و خانواده از تشکیل شبکه ملی دولت زنان وزارت کشور خبر داد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در این نشست که تعدادی از زنان مدیر در سایر حوزه های وزارت کشور نیز در آن حضور داشتند افزود: با حمایت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای تشکیل شبکه ملی دولت زنان وزارت کشور، نخستین گردهمایی بانوان دهیار، بخشدار، معاون فرماندار، فرماندار، معاون مدیرکل، مدیر کل و معاون استاندار سراسر کشور تا پایان سال جاری تشکیل می‌شود.

نظری ابراز امیدواری کرد: با تشکیل این شبکه و برقراری ارتباط منسجم میان اعضا این شبکه، شاهد نقش آفرینی روزافزون بانوان در مناصب مدیریتی باشیم.

نظری هدف راه اندازی این شبکه را ارتباط و شناسایی مدیران زن وزارت کشور با یکدیگر، اشتراک تجربیات و ایده‌ها و نیز بهره برداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل را که منجر به هم افزایی در حوزه بانوان می شود عنوان کرد.

وی افزود: این یک مجموعه یک شبکه غیر دولتی نیست بلکه یک شبکه کاری جمعی غیررسمی در وزارت کشور است که مدیران ستاد و صف در سطوح مختلف از جمله بخشداری، فرمانداری، دهیاری، استانداری را دربرمی گیرد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در نخستین نشست مشترک مدیران دفاتر بانوان و خانواده از تشکیل شبکه ملی دولت زنان وزارت کشور خبر داد.

شبکه ملی دولت زنان وزارت کشور راه‌اندازی می‌شود
به گزارش گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، فریبا نظری پور کیایی در نخستین نشست مشترک مدیران دفاتر بانوان و خانواده از تشکیل شبکه ملی دولت زنان وزارت کشور خبر داد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در این نشست که تعدادی از زنان مدیر در سایر حوزه های وزارت کشور نیز در آن حضور داشتند افزود: با حمایت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای تشکیل شبکه ملی دولت زنان وزارت کشور، نخستین گردهمایی بانوان دهیار، بخشدار، معاون فرماندار، فرماندار، معاون مدیرکل، مدیر کل و معاون استاندار سراسر کشور تا پایان سال جاری تشکیل می‌شود.

نظری ابراز امیدواری کرد: با تشکیل این شبکه و برقراری ارتباط منسجم میان اعضا این شبکه، شاهد نقش آفرینی روزافزون بانوان در مناصب مدیریتی باشیم.

نظری هدف راه اندازی این شبکه را ارتباط و شناسایی مدیران زن وزارت کشور با یکدیگر، اشتراک تجربیات و ایده‌ها و نیز بهره برداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل را که منجر به هم افزایی در حوزه بانوان می شود عنوان کرد.

وی افزود: این یک مجموعه یک شبکه غیر دولتی نیست بلکه یک شبکه کاری جمعی غیررسمی در وزارت کشور است که مدیران ستاد و صف در سطوح مختلف از جمله بخشداری، فرمانداری، دهیاری، استانداری را دربرمی گیرد.

منبع: فارس