آقای دولت، مجلس محترم؛ “ماموریت” معاونت زنان و خانواده را تصویب کنید.

8 مرداد 1401
شبکه ایران زنان؛  

توران ولی مراد/ مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان

آقای دولت؛ مجلس محترم

با سلام و ارادت؛ مستحضرید مسائل، موضوعات و مشکلات زنان و خانواده در کشور به حال خود رهاست. از بی برنامگی و عدم مدیریت در حوزه زنان و خانواده چرخه معیوبی شکل گرفته است که این مشکلات و مسائل از شکلی به شکل دیگر تغییر می کنند ولی مسئله ای حل نمی شود.

زنان خودشان برای مشکلات و مسائل خود راه حل پیدا می کنند، به چالش کشیده می شوند، با مشکلات دست به یقه می شوند، زمین می خورند، زمین می زنند و این ها همه آسیب روی آسیب است. در عین حال که زنان بر توانمندی های خود می افزایند و در افتخارات، افتخار آفرینی ها و رشد و تعالی ملت نقش خود را ایفا می کنند اما در مصدر امور بی پناهند. جای مصدری ذی نفوذ و فعال جهت اصلاح فرهنگ، اصلاح نگرش، اصلاح قوانین که برنامه ریزی شده در جهت حفظ کرامت انسانی آن ها در صحنه باشد خالی است.

می دانیم قانون اساسی کرامت انسانی و رفع تبعیض های ناروا از زنان را خواسته است. از این که رئیس جمهور در راس قوه اجرایی موظف به عملیاتی کردن قانون اساسی است عقلا و منطقا معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده موظف است که به نمایندگی و در معاونت رئیس جمهور این مصدر ذی نفوذ فعال باشد که متاسفانه نبوده است در همه این سه دهه.

کارنامه عمل معاونت ها در این دوره ها نشان می دهد که فعالیت هایشان کارهایی بوده است به انتخاب خود و حلقه ارتباطاطشان و به تناسب روز و جریان سیاسی شان در شکل و قالب پول پاشی و خیریه ای. کارهایی در سطح محلی و منطقه ای و تشکل های خودی و سلیقه ای خود. هر چه بوده در شکل زیرساختی و سطح ملی که شان دستگاه ایجاب می کند نبوده است. حداکثر انجام تحقیقات و تهیه و تدوین اسنادی که با پایان یافتن کار هر دولت به اقدام و عمل راه نیافته و اسنادی شده اند آرشیوی.

یک نگاه ساده به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم نشان می دهد که امکانات این معاونت چه گونه صرف می شود. جذب اعتبار برای استان های مختلف کند و مورد قدردانی استاندارها قرار بگیرد که این تقدیر امری بدیهی است، کدام استاندار از این که اعتبار بیشتر بگیرد ناراضی است؟ جذب اعتباری که در همان قالب کار خیریه ای برای زنان است. اگر پارک و ورزشگاه و زایشگاه و تقویت تشکل ها و هر جمع دیگری در استان ها لازم است وظیفه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مرتبط است که انجام وظیفه کنند، نه معاونت زنان که فقط معاون رئیس جمهور است، نه دستگاه اجرایی.

باقی کارها دیدار و جلسه، زیارت قبور شهدا، ملاقات ها با اقشار مختلف مرتبط با موضوعات مختلف می باشد با سخن های در حد یک خانم جلسه ای که از بایدها و آرزوها و امیدهایش بگوید. بودجه سهم زنان کشور که خرج تصویرسازی از این کارها می شود برای نشر در اینستا که در ارتباط با چایگاه معاونت ریاست جمهور بازدیدش هیچ است.

نزدیک به یکسال از این معاونت دولت سیزدهم گذشته در حالی که نه طرحی ملی را مصوب و اجرایی کرده و نه لایحه ای را تدوین کرده و به مجلس ارسال کرده است. علاوه این که مواد مصوب قانون ششم برنامه توسعه که طبق قانون معاونت موظف به انجام آن ها بوده است عملیاتی نشده و “عدالت جنسیتی” که به سکوت و فراموشی سپرده شده است.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونتی که هست ولی به دلیل عدم شناخت و عدم انجام ماموریتی که عقلا و منطقا به عهده این معاونت است جایش خالی است. باور و توقع فعالان و صاحب نظران و اندیسمندان حوزه زن و خانواده این تصور است که رئیس جمهور معاونی دارد که این امور را پی گیر است، ولی در عمل این معاونت مشغول به انجام کارهایی در حد یک خیریه است ولی خیریه ای بزرگ با امکانات دولتی.

آقای دولت، مجلس محترم، خاصه خانم های مجلس

احتراما؛ تقاضا می شود به جهت جلوگیری از گسترش آفت ها در حوزه زنان و خانواده و پیشگیری از آسیب های بیشتر که دامن جامعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی را می گیرد هر چه زودتر با تهیه طرح یا لایحه ای و تصویب آن، “ماموریت” معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری” را تبیین کنید. تصویب این “ماموریت” ها شاخصی می شود جهت بررسی عملکرد این معاونت.

شرح وظایف و ماموریت این معاونت به قرار زیر است:

  • تهیه برنامه اقدام و عمل بر اساس اسناد بالادستی، سیاست های ابلاغی، برنامه های مصوب. بدیهی است لازم است برنامه با توجه به شرایط.و خلآها و کمبودها و موضوعات و مشکلات روز باشند
  • برنامه اقدام و عمل در تعامل با وزراتخانه ها به تناسب موضوع و مسئله مورد نظر و ماموریت وزارتخانه و دستگاه های اجرایی توسط معاونت امور زنان پی گیری شوند تا به طرح های مصوب تبدیل شوند.
  • پی گیری اجرایی شدن طرح ها اعم از دستگاهی یا ملی توسط دستگاه های اجرایی.
  • تهیه لوایح لازم جهت رفع خلآها و اصلاح قوانین از جمله ماموریت این معاونت است. خاصه درجهت رفع مشکلات موجود جامعه.

تهیه برنامه و پی گیری تهیه طرح ها و اجرا و نظارت و پایش اجرای طرح ها “ماموریت” معاونت است نه آن چه در این سال ها انجام شده از جمله یکسال گذشته.

مستحضرید؛ قوانینی مرتبط با زنان و خانواده مصوب هستند که وظایف چندین دستگاه  را در آن ارتباط تعیین کرده و آن قوانین اجرا نمی شوند. دستگاه ها وظایف محوله را انجام نداده و نمی دهند. “ماموریت” معاونت پی گیری اجرای این مصوبات و ماموریت های دستگاه ها است که انجام وظیفه نکرده و نمی کنند.

تصویب “ماموریت” معاونت شاخص روشنی جهت عملکرد و بررسی عملکرد و پاسخگویی معاونت می باشد. مصوب کردن “ماموریت این  معاونت از وظایف نهادهای بالادستی از جمله هیئت دولت یا مجلس می باشد. نظارت بر انجام وظیفه معاونت بر اسا ماموریت ها تصویب شده وظیفه دیگر مجلس، ریاست محترم جمهور و وظیفه رسانه ها و نخبگان و اندیشمندان است.

تقاضا می شود این نهادها در انجام وظیفه خود کوتاهی نکنند تا در حوزه زنان و خانواده آسیب ها بیشتر نشود و فرصت و امکاناتی که به نام زنان و خانواده است بیشتر از این هرز نرود.

منتشر شده در

همشهری ۹ مرداد

روزنامه سازندگی صفحه ۷تاریخ۹ مرداد ۱۴۰۱

صراط نیوز