زنان سرپرست خانوار و تصمیماتی که همچنان راهگشا نیست

9 مرداد 1401
شبکه ایران زنان؛  

زهرا عباسپور

⭕وجود حدود پنج میلیون زن سرپرست خانوار بر اساس آمار غیر رسمی و سه و نیم میلیون بر اساس آمار رسمی و نیز رشد تصاعدی این قشر از زنان؛زنان همسرفوت کرده ، زنان مطلقه ، زنان دارای همسر که به هر دلیل مسئولیت تامین معاش خانواده آنها به عهده خودشان می باشد. ( دلایلی نظیر زندانی بودن همسر ، ازکار افتادگی ، معلولیت و …)و دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیده اند، با وجود تورم بالای اقتصادی، نشان از ضرورت همتی عالی و نگاهی عمیق جهت حل مسائل این قشر دارد و قطعا کارهای مقطعی نمی تواند دردی از انبوه مسائل این زنان بکاهد.

⭕آنچه در روز های اخیر در خبر های معاونت امور زنان دولت سیزدهم با عنوان؛ امضای تفاهم نامه همکاری با بانک رفاه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ، در موضوع زنان سرپرست خانوار شاهدیم و از آن به عنوان فتح الفتوحی در حوزه حل مسائل اشتغال بانوان سرپرست خانواده یاد می شود ، همان راه اشتباه معاونت دولت دوازدهم و خانم ابتکار است!

⭕اساسا حل مسئله زنان سرپرست خانوار که از برنامه سوم توسعه در برنامه های توسعه لحاظ گردیده با کارهای موقتی و بستن تفاهم نامه های مقطعی آن هم صرفا در بعد اشتغال قابل حل نمی باشد.
برای حل ریشه ای مصائب این زنان می بایست تلاش های معاونت امور زنان به سوی تدوین «قانون»، به عنوان راهکاری دائمی معطوف گردد.

⭕بر این اساس بند ت ماده ۸۰ قانون ششم برنامه توسعه بیان می دارد: «حمایت از زنان سرپرست خانوار تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط و تأیید برنامه مذکوردرهیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت براجرائی شدن آن».

⭕ بر این اساس معاونت زنان دولت دوازدهم موظف به تدوین برنامه جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با همکاری ساختارهای متولی ذکر شده در قانون و با تایید در هیئت دولت بود که می بایست برنامه جامع توانمد سازی زنان سرپرست خانواده را به مجلس جهت تصویب نهایی و تدوین قانون ارائه نماید. امری که خانم ابتکار در دولت قبل در این لایحه پیشنهاد حذف عنوان “به تصویب مجلس برسد” را ارائه کرده بود که با مخالفت مجلس هیچ گاه نتوانست به شکل قانون مدون به حل دائمی مسائل این زنان بیانجامد!

⭕ با توجه به تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه در دولت سیزدهم و مطالبه جناب آقای قالیباف از دولت سیزدهم و مکلف نمودن دولت به ارائه لایحه «توانمند سازی زنان سرپرست خانوار»، معاونت دولت سیزدهم نیز پا در جای خانم ابتکار گذاشته و عملا لایحه ای در این خصوص به مجلس جهت قانونی شدن راهکارهای حل مسائل زنان سرپرست خانوار ارائه نداده و صرفا به بستن تفاهم نامه همکاری با بانک ها دلخوش نموده است و تا کنون مجلس نیز بر این سهل انگاری معاونت زنان روزه سکوت گرفته و شان نظارتی خود را به فراموشی سپرده است.

امیدواریم با رعایت شان نظارتی مجلس و توجه معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم به وظایف قانونی خود بیش از این شاهد فرصت سوزی در این موضوع نباشیم.