در ۴۹ درصد از طلاق‌ها سابقه طلاق در خانواده وجود داشته است

9 آذر 1398
شبکه ایران زنان؛  

عباسی در کنگره ملی خانواده:
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در ۴۹ درصد از طلاق ها سابقه طلاق در خانواده وجود داشته است.

محمد باقر عباسی مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در حاشیه کنگره ملی خانواده و در پنل چالش‌ها و آسیب‌های حوزه خانواده با بیان اینکه یک سده از آمار تاسیس سازمان ثبت می‌گذرد، اظهار داشت: در حوزه خانواده چهار چالش بزرگ داریم اول مشکلاتی که ناشی از فهم غیر اجتماعی است، دوم رسانه‌های که محتوایی را منتقل می‌کنند و تیترهایی که نقطه منفی را می رساند، سوم برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متاسفانه امروز به دلیل کم رنگ بوذن تاثیرات فرهنگی بیشتر به مسائل اقتصادی می‌پردازند و اینکه در آمارهای اجتماعی دچار نقص هستیم.

وی با اشاره به اینکه امروزه متاسفانه رابطه‌ای بین دولت، دانشگاه و رسانه یک هم‌افزایی وجود ندارد، گفت: امروز این سه نها باید با یکدیگر هم افزایی در مورد حانواده داشته باشند.

وی با بیان اینکه به دلیل تغییرات اجتماعی از سال ۸۰ افزایش طلاق در کشور داشتیم، گفت: از سال ۸۰ به بعد در کشور افزایش طلاق داشتیم‌اما در چهار و پنج سال گذشته نرخ آمار متوسط شده است.

وی ادامه داد: بنا بر امار طلاق در کویت و مصر بیشتر از ایران است اما این آمار درترکیه پایین تر است.

عباسی بیا بیان اینکه ۸۵ درصد از خانم ها و ۷۵ درصد از مردها که برای طلاق در خواست می‌دهند زیر ۴۰ سال هستند، گفت: الگوی خانوار در سال ۶۵ بیشتر پرجمعیت بوده است اما این آمار در سال ۹۵ جمعیت خانوار کم شده است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در سال ۸۵ بالاترین افراد در معرض ازدواج را داشتیم،گفت: این امار امسال کمتر شده است و کسانی در که معرض طلاق هستند به ۲۱ میلیون رسیده است.

وی با بیان اینکه ۷۸ درصد از مردانی که طلاق گرفتند شاغل هستند، افزود: ۴۳ درصد از زنانی که جدا شدند شاغل نیستند و خانه دار هستند.

عباسی افزود: کسانی که طلاق گرفتند فقط ۴ درصد تحصیلات همسان داشتند . ۵۶ درصد مستاجر بودند و بعد از طلاق ۵۲ درصد مردان و ۶۸ درصد زنان نزد خانواده بر می‌گردند

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در ۴۹ درصد از طلاق ها سابقه طلاق در خانواده وجود داشته است.