نقش و جایگاه زن در ادبیات عامیانه غربی

9 آذر 1401
شبکه ایران زنان؛  

مقاله تحلیلی-تحقیقی

نویسنده: توران ولی مراد

منتشر شده در ماهنامه تخصصی سوره ادبیات

نقش و جایگاه زن در ادبیات عامیانه غربی نوشتاری از توران (فرشته) ولی مراد است. این نوشته تحلیل و بررسی تصویر زن در ده قصه معروف عامیانه غرب است. تصویر و جایگاه زن قصه های سیندرلا، سفیدبرفی، زیبای خفته، دیو و دلبر، شنل قرمزی، رپانزل، رامپل استیل پوست، شاه قورباغه، ریش آبی و هنسل و گرتل، بررسی شده و زن ایده الی که توسط این داستان ها معرفی شده است نمایان شده. زن ایده آل و عجوزه اهریمنی چهره های زنان این داستان ها می باشند.

این نوشته در شماره ۶۰ مجله ادبیات داستانی در شهریور سال ۱۳۸۱ منتشر شده است.

متن کامل مقاله را ضمیمه پی دی اف و در لینک زیر بخوانید 

fairytales.vlarge-BKZ
fairytales.WhejjL
Attachments: