۶۰۰ زن به خانه های امن بهزیستی آمدند

9 آذر 1398
شبکه ایران زنان؛  

معاون اجتماعی بهزیستی در گفت و گو با ایرنا:

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وجود ۲۲ خانه امن در کشور گفت: سال گذشته در مجموع حدود ۶۰۰ زن در خانه های امن پذیرش شدند.

حبیب الله مسعودی فرید افزود: خانه های امن برای حمایت از زنان در معرض خشونت در خانواده است چون در بسیاری مواقع اتفاقاتی می افتاد که به دلایل مختلف زنان در خانه یا در معرض خشونت خانگی هستند یا می ترسیدند و نگران هستند که در معرض خشونت قرار بگیرند.
وی اضافه کرد: ممکن است این نگرانی زنان واقعی یا غیرواقعی باشد؛ اغلب این زنان از طرف همسر مورد خشونت خانگی قرار می گیرند البته گاهی نیز مردان تحت خشونت خانگی قرار می گیرند اما به طور کلی تعداد زنان تحت خشونت خانگی بیشتر است.
وی ادامه داد: زنان پس از آنکه مورد خشونت قرار می گیرند از خانه بیرون می آیند و اغلب جا و مکان ندارند و ممکن است اتفاقات زیادی برای آنان بیفتد و وضعیت را از آنچه هست پیچیده تر و بغرنج تر کند. بنابراین بهزیستی حمایت هایی را بعد از راه اندازی اورژانس اجتماعی از این زنان دارد و آنان معمولا در مراکز مداخله در بحران اسکان داده می شدند و سپس خانه های امن راه اندازی شد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: در شهرهایی که خانه امن زنان وجود ندارد، اورژانس اجتماعی این آمادگی را دارد که این زنان را در مراکز مداخله در بحران اسکان دهد.
مسعودی فرید افزود: نوع خدماتی که به این زنان (زنان در معرض خشونت خانگی) ارائه می شود نسبت به کسانی که به مراکز مداخله در بحران می آیند، کاملا متفاوت است.
وی اضافه کرد: خدمات طولانی مدت به زنان در معرض خشونت خانگی در خانه های امن ارائه می شود. در این خانه ها فقط زنان همسرداری که در خانواده تحت خشونت هستند، اسکان داده می شوند.
وی تاکید کرد: توسعه خانه امن بر اساس نیاز استانها است. بر اساس مطالعات استانی اگر این نیاز به بهزیستی اعلام شود، خانه های امن را توسعه می دهیم.
مسعودی فرید یادآور شد: امسال عمدتا تلاش داریم، به ارتقای کیفی خدمات این مراکز بپردازیم و توسعه کمی فقط براساس بررسی های میدانی اگر نیاز باشد انجام می گیرد.

* ارائه خدمات به زنان آسیب دیده
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در حوزه زنان آسیب دیده نیز ۲۴ مرکز در سطح استانها داریم تا بتوانیم خدمات مختلفی به آنان بدهیم. دختر و زن آسیب دیده اجتماعی فردی است که به دلایل متشنج بودن خانواده یا مسائلی مانند فراز از کانون خانواده جدا یا طرد شده، فاقد سرپرست یا سرپرستی موثر بوده، آمادگی اجتماعی و روانی لازم یا توان کافی اقتصادی برای زندگی مستقل را ندارد و بنابراین در این مراکز خدمات اصلاح، بازتوانی و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی به این زنان ارائه می شود.
مسعودی فرید خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع در کشور ۱۵۰۰ نفر از این زنان در مراکز بهزیستی پذیرش شدند و به آنان خدمت دادیم.
وی ادامه داد: این خدمات هم به زنانی که از طرف قوه قضائیه و نیروی انتظامی به بهزیستی ارجاع داده می شوند و هم به زنانی که به صورت خودمعرف می آیند و در واقع اعلام می کنند و می گویند به کمک نیاز داریم، ارائه می شوند.
وی اضافه کرد: به این زنان خدمات اسکان ارائه می شود و بعد از اینکه از لحاظ روانی و جسمی بهتر شدند و به وضعیت ثبات رسیدند بحث توانمندسازی آنان در همه عرصه ها هم از جنبه معنوی و هم از جنبه اقتصادی و اجتماعی اجرا می شود. این توانمندسازی ها به آنان کمک می کند به زندگی سالم اجتماعی بازگردند.
معاون بهزیستی یادآور شد: سه سال قبل حتی برای زنان بی خانمانی که با کودکانشان بودند، مرکزی در بزرگراه شهیدمحلاتی تهران راه اندازی کردیم و یک سازمان مردم نهاد در همکاری با بهزیستی برای آنان اشتغال فراهم کرد. خدمات به گونه ای است که حتی بعد از اینکه این زنان از مراکز شبانه روزی بهزیستی رفتند بتوانیم همچنان خدمات روزانه ای به آنان ارائه دهیم.