بانوی فعال رسانه ای: در انقلاب اسلامی زنان به عظمت و رشد و شکوفایی خود رسیدند

26 دی 1401
شبکه ایران زنان؛  
مدیر شبکه ایران زنان گفت: زنان در انقلاب اسلامی هویت فردی خود را به عنوان موجودی تصمیم گیر و تصمیم سازشکل دادند.
توران ولی مراد در گفتگو با شهرآرانیوز اظهار کرد: خدمتی که انقلاب اسلامی به زن کرد بسیار بیشتر از خدمتی است که به آحاد ملت کرده است، ملت در زمان پهلوی نه تنها فراموش شده که قربانی سیاست‌ها بودند، انقلاب اسلامی مهمترین خدمتی که به زنان کرد اعتماد به نفس را به زنان برگرداند از لحاظ سواد، دست یابی به تخصص، توانمندی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و.. و زنان در تمامی عرصه‌ها خوش درخشیدند.

 وی گفت: زنان در انقلاب اسلامی هویت فردی خود را به عنوان موجودی تصمیم گیر و تصمیم سازشکل دادند قبل از انقلاب حضور زنان، عروسکی و جنسی پوش بود درحالیکه در انقلاب اسلامی زنان به عظمت و رشد و شکوفایی خود رسیدند و با افتخار حجاب را انتخاب کردند منتهی در این میان مشکلاتی در حوزه زنان از ابتدا تا کنون بوده است.

ولی مراد با بیان مشکلات حوزه زن و خانواده در کشور عنوان کرد: نبود نگاه سیستماتیک و به خدمت نگرفتن امکانات نظام اسلامی در راستای اهداف والا بوده است اندیشمندان و نخبگان انقلاب اسلامی به ویژه مقام معظم رهبری، نگاه ارزشمندی به مقام زن و جایگاه او در جامعه اسلامی داشتند، اما امکاناتی در خدمت این نگاه و هدف والا استفاده نشده است.

مدیر شبکه ایران زنان مطرح کرد: در این خلا، جریانات سیاسی با هر سلیقه و گرایشی امکانات را در دست میگیرند و در حوزه زنان مداخله میکنند یک جریان وامدار غرب است و دیگری گرفتار تفکرات تحجری هستند و هر دو این گرایشات با نگاه انقلاب اسلامی در مورد زن در تعرض است.

  • ۲۲ دی ۱۴۰۱
  • خبرنگار: فاطمه غلامی