معاونت زنان رئیس جمهور پستی با خروجی سوزاندن فرصت ها

27 دی 1401
شبکه ایران زنان؛  
توران ولی مراد/ مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنانهمان طور که رئیس جمهور، در خدمت همه ملت است معاون امور زنان و خانواده او هم باید در خدمت همه زنان باشد. زنان شهری تا روستایی، عشایری تا دامدار و باغدار و شالیکار، خانه دار و خودسرپرست تا سیاستمدار و حقوقدان، کارآفرین و کارگر تا توانمند و ناکارامد، اسیب دیده و مددجو تا مددکار و کارمند، کارشناس و تحلیلگر تا روزنامه نگار و نویسنده، زنان از تشکل های مدنی و احزاب تا دانشگاهی و حوزوی، دختران جوان و دانشجویان تا سالمندان و غیره همه از اقشار مختلف زنان هستند. سوال این است که دولت سیزدهم چه طرح ملی یا بین المللی در حوزه زنان و خانواده به جریان انداخته؟همان طور که نهاد ریاست جمهوری خودش دستگاه اجرا نیست و اجرا وظیفه دستگاه هاست معاونت امور زنان و خانواده نیز جایگاهش ستادی است و نه اجرایی. این جایگاه به این معنی نیست که معاونت با اجرا کاری ندارد. برعکس معاونت از آن جا که معاون رئیس جمهور است و زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری موظف است که پی گیر باشد تا دستگاه های اجرایی در حوزه زنان و خانواده و رفع مشکلات و معضلات مرتبط با آن فعال باشند. وارداجرا شدن آن هم به صورت اندک و گرفتن گوشه کار دقیقا از اشکالات کاری معاونت است. کدام طرح ملی توسط معاونت پی گیری شده که توسط دستگاه های اجرایی در حال انجام باشد؟معاونت کدام راه را باز کرده؟ کدام لایحه را برای تصویب و قانونی شدن به جریان انداخته؟

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور چه ماموریت هایی دارد که برزمین مانده:

  • فعال کردن دستگاه های اجرایی در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده: معاونت باید متوجه شود که با امکانات اندک و به لحاظ جایگاهی دستگاه اجرایی نیست که بخواهد خودش گوشه ای از کار را بگیرد کما این که همین کار را کرده است. این کار دقیقا خودش به معنای تایید و تثبیت مشکلات زنان و خانواده هاست. در مقابل معاونت به بهانه جایگاه ستادی نمی تواند از زیربار مسولیت اجرای طرح ها شانه خالی کند، که کارهای برزمین مانده گواه است که این کار را می کند.
  • اصلاح قوانین و رفع خلآهای قانونی: از مهمترین وظایف معاونت تهیه لوابح برای رفع خلاهای قانونی در جهت اصلاح امور است. قوانین مربوط به خانواده متناسب با شان و جایگاه زن در نظام برآمده از انقلاب اسلامی نیست. این قوانین به طور قطع احتیاج به اصلاحات زیادی دارند که برزمین مانده اند.
  • از مهمترین وظایف معاونت فعال بودن در حوزه بین الملل است. کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه و نظام بین الملل احتیاج به معرفی، تعیین راهبردها، محورها، برنامه های اجرایی و عملی حاصل نظام برآمده از انقلاب اسلامی دارند. زنی که انقلاب اسلامی به صحنه آورده زنی است تصمیم گیر و تصمیم ساز و موثر و نقش آفرین که همه خانه را دارد و هم در جامعه و جهان نقش آفرینی می کند الگویی است که هم در داخل و هم برای نظام بین الملل باید روشن و ارائه شود. دولت ها در تعیین این نقطه در داخل کوتاهی کرده اند، بدیهی است که در ارائه و عرضه آن برای جهان هم نقش خود را به دستی ایفا نکرده باشند. عدم تعیین این نقطه مطلوب به معنی تداوم انجام کارهای سلیقه ای و حتی عدم انجام ماموریت است چون نقطه مطلوب روشن نیست.

قانون ششم توسعه برنامه پنج ساله دولت را مشخص کرده که همه آن ها به تمامه درحوزه زنان و خانواده برزمین است و همن نشان عدم توانایی معاونت امور زنان و خانواده است. از ندادن برنامه جامع توانمندسازی زن سرپرست خانوار تا عدم استفاده از ستاد ملی زن و خانواده تا عدم حرکت در مسیر عدالت جنسیتی

یکسان بودن زن و مرد در جایگاه و هویت انسانی و قاعدتا اصلاح قوانین و انجام فعالیت های فرهنگی اجتماعی بر همین مبنا را بر عهده معاونت زنان رئیس جمهور می گذارد که همه برزمین مانده اند. همین طور است حرکت برای تثبیت عدالت جنسیتی.

عدم کفایت معاونت امور زنان و خانواده با بستن دهان ها و خاموش کردن بلندگوی معترض و منتقد رفع نمی شود، معاونت باید برای ترک فعل ها و فرصت سوزیهایش پاسخگو باشد به عوض حرف های بدون تحقیق و بدون پشتوانه.

جهان صنعت

۱۷ – ۰۱ – ۲۰۲۳