خانم های مجلس و دولت مراقب باشند قانون تابعیت فرزند از مادر لغو نشود

22 اسفند 1401
شبکه ایران زنان؛  

نامه توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان به دکتر فاطمه قاسمپور رئیس محترم فراکسیون زنان مجلس و دکتر سکینه السادات پاد مسول پی گیری حقوق و آزادی های اجتماعی رئیس جمهور برای مراقبت از عدم لغو قانون تابعیت فرزند از مادر ایرانی

متن کامل نامه به قرار زیر است:

به نام خدا

رئیس محترم فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی؛ سرکار خانم دکتر فاطمه قاسمپور
دستیار محترم رئیس جمهور در پی گیری حقوق و آزادی های اجتماعی؛ سرکار خانم دکتر سکینه السادات پاد
با عرض سلام و ارادات؛ خواهشمند پی گیری و مراقبت است تا قانون “اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی” در لابلای بنا کردن سازمانی برای مهاجرین، لغو نگردد.
حضرتعالی به درستی واقف هستید که همچنانکه فرزند در وجود مادر شکل می گیرد و رشد می کند و درون وجود مادر در او روح دمیده می شود و از شیره وجود مادر تغذیه می کند تابعی از مادر است و از این رو به لحاظ فطری، طبیعی، عقلی و منطقی تابعیت او هم تابعیت مادر است.
استحضار دارید اشکالی که به قانون موجود وارد است اجازه اقامت دائم به پدران غیر ایرانی در صورت ازدواج شرعی آن ها با مادر طفل است. این که به پدران این فرزندان در صورت ازدواج شرعی و بدون طی مراحل قانونی ازدواج دائم قانونی اجازه اقامت دائم داده شود می تواند به لحاظ اجتماعی آسیب زا باشد. این امتیاز برای مردان اجنبی می تواند برای گرفتن امتیاز اقامت دائم عامل آسیب به دختران با سن پایین یا زنان و فرزند حاصل این ازدواج غیررسمی باشد. آن چه لازم است اصلاح شود لغو دادن اقامت دائم به پدران غیر ایرانی در صورت ازدواج موقت غیردائم است. محدود کردن زمان اجازه اقامت و مشروط بودن آن به انجام وظایف همسری و پدری با شاخص ابراز رضایت مادر طفل می تواند یکی از راهکارهای اصلاح قانون برای پدران این فرزندان باشد.
استحضار دارید اشکال وارد به قانون به اجازه اقامت دائم به مردان غیر ایرانی این فرزندان بوده است نه تابعیت فرزندان از مادران ایرانی، که تابعیت فرزند از مادر حق طبیعی طفل و مادر است.
با احترام از حضرتعالی خواهشمند است صدای این کودکان بی صدا و به نمایندگی از این مادران مظلوم پی گیر حفظ حقوق آن ها و فرزندانشان باشید.
توفیقات حضرت حق یارتان باد و دعای خیرخواهان همراهتان
با احترام و سپاس
توران ولی مراد
مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان
۲۱ اسفند ۱۴۰۱