مریم جلالی مدیر گروه خانواده شبکه دوسیما میهمان برنامه باهمستان

9 آذر 1398
شبکه ایران زنان؛  

مریم جلالی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به عنوان مدیر گروه خانواده شبکه دو سیما میهمان برنامه باهمستان شد.