تست روانشناسی مدیریت خشم

24 آذر 1398
شبکه ایران زنان؛  
خشم یک عکس العمل قدرتمند است که می تواند بر ارتباطات اجتماعی و خانوادگی شما تاثیر بگذارد . پس چه بهتر که برای جلوگیری از ابراز آن با روش های نادرست و صدمه زننده ، راههای مدیریت آن را بیاموزیم .
آیا در کنترل خشم خود مشکل دارید؟ آیا خشمتان را از روش ناسالمی که به خودتان و دیگران صدمه می زند ابراز می کنید؟
خشم یک عکس العمل قدرتمند است که می تواند بر ارتباطات اجتماعی و خانوادگی شما تاثیر بگذارد . پس چه بهتر که برای جلوگیری از ابراز آن با روش های نادرست و صدمه زننده ، راههای مدیریت آن را بیاموزیم . ولی قبل از آن باید ابتدا خود را بسنجیم و با نقایص احتمالی خود بیشتر آشنا شویم .
آزمون ۲۵ سوال زیر برای این منظور طراحی شده است . سعی کنید این آزمون را در ۱۵ دقیقه و با دقت و صحت کامل و با توجه به رفتارتان در یک سال گذشته پاسخ دهید.
۱ – من عصبانیتم را نسبت به همه چیزهایی که ناراحتم می کند نشان نمی دهم ، ولی وای از روزی که عصبانیتم را نشان دهم.
الف- درست
ب- غلط
۲- من هنوز هم وقتی در مورد بدی هایی که دیگران در حقم انجام داده اند فکر می کنم عصبانی می شوم.
الف- درست
ب- غلط
۳-معطلی در صف یا ممنتظر دیگران ماندن واقعا من را آزرده می کند.
الف-درست
ب- غلط
۴-من به راحتی کنترلم را از دست می دهم.
الف-درست
ب- غلط
۵- من با افراد نزدیکم دعواهای فیزیکی داشته ام.
الف- درست
ب- غلط
۶-من گاهی اوقات شبها بیدار می مانم و در مورد چیز هایی که در طول روز آزارم داده اند فکر می کنم.
الف-درست
ب- غلط
۷- وقتی کسی حرفی میزند یا کاری می کند که من را ناراحت می کند من معمولا در همان موقع چیزی نمی گویم ولی بعد زمان زیادی به این که چه جوابی باید می دادم و عکس العملی نشان می دادم فکر می کنم.
الف- درست
ب- غلط
۸- برایم خیلی سخت است کسی را که در حقم بدی کرده است ببخشم.
الف- درست
ب- غلط
۹- وقتی کنترلم را از دست می دهم از دست خودم عصبانی می شوم.
الف- درست
ب- غلط
۱۰-مردم وقتی آن گونه که باید رفتار کنند رفتار نمی کنند یا طوری عمل می کنند انگار از چیزی ناراحتند واقعا من را می رنجانند.
الف- درست
ب- غلط
۱۱- اگر واقعا در مورد چیزی ناراحت شوم.ممکن است این مساله بعد تر من را مریض کند.مثلا سردرد یا دل درد یا تهوع یا لکنت زبان.
الف- درست
ب- غلط
۱۲-افرادی که به آنها اطمینان کرده ام گاهی من را به پایین کشیده اند ویا من را با حس عصبانیت و خیانت تنها گذاشته اند.
الف- درست
ب- غلط
۱۳- وقتی مسایل به طریقی که من می خواهم پیش نمی رود غمگین می شوم.
الف- درست
ب- غلط
۱۴-من مستعد به این هستم که چنان شدید نا امید شوم نتوانم آن را به راحتی از ذهنم خارج کنم.
الف- درست
ب- غلط
۱۵- بارها شده است که چنان عصبانی شده ام که آنچه انجام داده ام یا گفته ام را اصلا به یاد نمی آورم.
الف- درست
ب- غلط
۱۶- بعد از مشاجره با کسی من از خودم متنفر می شوم.
الف- درست
ب- غلط
۱۷- من به خاطر اخلاقم تا به حال در شغلم دچار مشکل شده ام.
الف- درست
ب- غلط
۱۸- وقتی عصبی می شوم حرفهایی می زنم که بعدا نمی توانم آن ها را باز گو کنم.
الف- درست
ب- غلط
۱۹-بعضی افراد از عصبانیت من می ترسند.
الف- درست
ب- غلط
۲۰-وقتی عصبانی می شوم و داد و بیداد می کنم یا صدمه می زنم خودم را با خوردن یا دارو یا الکل آرام می کنم.
الف-درست
ب- غلط
۲۱-وقتی کسی به من ناسزا بگوید یا به من آسیب بزند می خواهم هر چه زود تر همه چیز را با خاک یکسان کنم.
الف- درست
ب- غلط
۲۲-بار ها شده است که چنان عصبانی شده ام که کنترل اعمالم را از دست داده ام و به دیگران صدمه زده ام یا وسایل را شکسته ام.
الف- درست
ب- غلط
۲۳-بار ها شده است که من در حد ارتکاب به قتل هم عصبانی بوده ام.
الف- درست
ب- غلط
۲۴-بعضی وقتها چنان احساس صدمه و تنهایی می کنم که حس می کنم می توانم خودم را بکشم.
الف- درست
ب- غلط
۲۵- من واقعا انسانی عصبی ام ومی دانم من نیاز دارم که کنترل اعصاب و عصبانیتم را یاد بگیرم زیرا این عصبانیت تا کنون برایم مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
الف- درست
ب- غلط
نتایج:
اگر به تمام سوالات یا یکی از چها سوال آخر جواب درست داده باشید مشکل مدیریت خشم دارید حتما از متخصص کمک بگیرید.
اگر بین ۵ تا ۹ مورد مورد جواب” درست” را انتخاب کرده اید شما مهارت مدیریت خشم عادی دارید.کمک گرفتن از یک متخصص شما را عالی تر می کند.
اگر بین ۰ تا ۴ مورد جواب “درست” را انتخاب کردید شما در مهارت های کنترل خشم بسیار عالی و فراتر از عادی هستید.
ترجمه خانواده ایرانی
منبع: mentalhelp- خانواده ایرانی