میزگرد تخصصی پیرامون عملکردها در حوزه زنان و خانواده

2 دی 1398
شبکه ایران زنان؛  

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نشست تخصصی و کارشناسی برگزار می کند. این نشست با موضوع رویکردهای پنهان سیاستگذاری زنان رفع مسائل و مشکلات زنان و خانواده ها را هدف قرار داده است.

نشست سوالاتی را مطرح کرده است:

  • تمرکز سیاستگذاران در کدام حوزه است؟ نیاز یا شعار؟
  • تاریک و روشن قدرت در سیاستگذاری
  • چرا مادران از معادلات سیاستگذاری حذف شده اند؟
  • مادران بهعنوان قشر آسیب پذیرتر جامعه چه سهمی از شعارهای سیاسی دارند؟

 

اساتید میزگرد:

  • توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و مدرس دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانواده
  • دکتر مهدیه محمدتقی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
  •  دکتر احمد دراهکی  ”             ”                    ”                “
  • دکتر نسیم السادات شریعت پناهی مدرس دانشگاه

 

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی واقع در تقاطع خیابان شریعتی و بزرگران همت خیابان کتابی شهید گل نبی

ورود برای عموم آزاد است

زمان نشست دوشنبه ۲ دی