۲ نامه از ۲ کاربر/ شغلی به نام خانه داری/ نهادفراقوه ای زنان

3 دی 1398
شبکه ایران زنان؛  

نامه از کاربری به نام سمانه:

با سلام و خسته نباشید

بی مقدمه میگویم ایا فکر نمیکنید شغل محسوب کردن خانه داری بهانه ای خیلی قوی میشود برای حذف هرچه بیشتر زن از ادارات و رشته های دانشگاهی و در واقع اجتماع. به بیان دیگر وقتی خانه داری شغل شود البته من بعید میدانم تمام مزایای یک شغل از قبیل حقوق پایه و عیدی و پاداش و پورسانت و بازنشستگی و…..به این شغل تعلق گیرد.

کما اینکه همین بیمه زنان خانه دار هم سالهاست که معطل مانده …..آن وقت مسئولین میگویند چرا خانومها ۲شغله باشند در حالیکه مردان بیکارند خوب خانومها همان شغل خانه داری را انجام دهند و مردان هم کار بیرون و تازه یکسری رشته های مرتبط با خانه داری هم راه اندازی میکنند که دانشگاه آزادهم این رشته ها را امسال راه اندازی کرده و بعد میگویندخانومها در رشته های تحصیلی مناسب!!!

خودشان که نهایتا در آن مشغول به کارمیشوند (خانه داری) تحصیل کنند و حق تحصیل در دیگر رشته ها را ازجمله رشته هایی که بازار کار خوبی دارند میگیرند از دخترانمان وقتی دختران نهایتا به شغل خانه داری مشغول میشوند چرا در رشته مثلا معماری تحصیل کنند و منابع کشور را به هدر دهند با بیکاریشان؟! خوب خانه داری بخوانند و خانه دارشوند (نوعی شغل) البته اینها به یکباره اتفاق نمی افتد و تدریجیست. همانطور که ابتدا گفتند رشته مثلا معدن مناسب خانومها نیست و بعد گفتند رشته های صنعتی و شرکتها حاضر به استخدام خانومها در این رشته ها نشدند و اما دیدیم که در مشاغل دفتری مثل بانک هم خانومها را کم کم کنار گذاشتند و آخرین مورد حذف زنان در شهرداری ازشغل منشیگری و تایپیست و…که پیش از این از مشاغل زنانه بودند را شاهد بودیم.

امسال هم بسیاری از رشته محلهای دانشگاههای دولتی برای خانومها سقف گذاشتند حتی در رشته هایی مثل کامپیوتر که بله این رشته محل ۳۰ نفر ظرفیت دارد ۲۵ نفر مرد و ۵ نفر زن پذیرش میشود در حالیکه این رتبه و علاقه هر داوطلب است که باید ترکیب جنسیتی رشته ها را مشخص کند نه میل و اراده اقایان….

به هرحال شغل محسوب کردن خانه داری بهانه بسیار خوبی برای حذف هرچه بیشتر زنان از اجتماع میشود. راستی ایمیل واقعی ام را فراموش کرده ام و همراهم نیست ایمیلی که اینجا گذاشتم با عرض معذرت غیرحقیقیست بازهم معذرت میخواهم و سپاس از شما.

**********************

نامه دوم از کاربری به نام زهرا

با سلام و احترام

خانوم رهبر فرمودند نهادفراقوه ای حرف اول و اخر را میزند. بله. برمنکرش لعنت. ما هم میدنیم این نهاد قرار است تشکیل شود تا بیش از پیش قیم مابانه برای زنان تصمیم بگیرد. تا رشته های تحصیلی و شغل و سن ازدواج بچه دار شدن و ساعت کار و….زنان را تعیین کند بدون اینکه به نظرات تک تک زنان که خود شان هرکدام انسانهای بالغی هستند توجه کند.

قرار است این نهاد هم بشود جایی مثل … !!!!!!!! سانسور و تحریف حقایق و دیدن مطالبات فقط گروه خاصی از زنان آن گروهی که مطالباتشان درجهت خانه نشینی زنان است مثل کاهش ساعت کار که خواسته عده ای خانوم شاغل خودخواه است که چون استخدام شده اند نگران نیستند. خرشان از پل گذشته و نگران این نیستند که با کاهش ساعت کار دیگر کارفرما نیروی زن میخواهد چه کار؟؟

اصلا آیا زنان شاغل بیشترند یا زنان بیکار؟ پس مطالبه زنان بیکار چه میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در واقع میخواهند کاری کنند که امورات زنان حتی از اختیار دولتها هم خارج شود که دولتی حتی اگر بخواهد نیز نتواند کاری برای زنان انجام دهد و همه چیز توسط عده ای خانوم مورد تایید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تعیین شود مثل زنان نماینده….

بله دیگر هیچ امیدی نداریم هرچه نهاد فراقوای از بالا بگوید همان است.