Posts
بانوی فعال رسانه ای: در انقلاب اسلامی زنان به عظمت و رشد و شکوفایی خود رسیدند
بانوی فعال رسانه ای: در انقلاب اسلامی زنان به عظمت و رشد و شکوفایی خود رسیدند

مدیر شبکه ایران زنان گفت: زنان در انقلاب اسلامی هویت فردی خود را به عنوان موجودی تصمیم گیر و تصمیم سازشکل دادند. توران ولی مراد در گفتگو با شهرآرانیوز اظهار کرد: خدمتی که انقلاب اسلامی به زن کرد بسیار بیشتر از خدمتی است که به آحاد ملت کرده است، ملت در زمان پهلوی نه تنها فراموش […]