Posts
نامه توران ولی مراد به دکتر سکینه سادات پاد
نامه توران ولی مراد به دکتر سکینه سادات پاد

توران ولی مراد مدرس  دوره و کارگاه مطالعاتی امور زنان و خانواده نامه ای سرگشاده به سکینه سادات پاد دستیار رئیس جمهور در پی گیری حقوق و آزادی های اجتماعی منتشر کرد. متن کامل نامه به قرار زیر است: سرکار خانم دکتر سکینه سادات پاد؛ دستیار محترم رئیس جمهور در پی گیری حقوق و آزادی […]