Posts
اصلاح و استانداردسازی روند غربالگری باید با رویکرد کاملاعلمی و تخصصی صورت گیرد
اصلاح و استانداردسازی روند غربالگری باید با رویکرد کاملاعلمی و تخصصی صورت گیرد

  جبهه متحد زنان اصولگرا وکارآمد در بیانیه ای بر برنامه ریزی و اقدام اصولی در جهت توسعه جمعیت بعنوان یک امر ملی و اصلاح و استانداردسازی روند غربالگری با رویکرد کاملاعلمی و تخصصی توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان تأکید کرد. ورود مجلس شورای اسلامی به بررسی “طرح جوانی جمعیت” حرکت مبارکی است که در […]