Posts
لزوم حضور فعال ستاد ملی زن و خانواده
لزوم حضور فعال ستاد ملی زن و خانواده

در گفتگو با مهر مطرح شد: مدیر شبکه ایران_ زنان گفت: متاسفانه مشکلات زنان و خانواده بر روی زمین مانده است و ستاد ملی زن و خانواده به عنوان یک هیئت ویژه برای زنان باید حضور فعال تری داشته باشد. توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران-زنان در گفت و گو با خبرنگار مهر درخصوص اهمیت فعالیت موثر […]