Posts
مشکل، شیوه «برنامه شیوه» است!
مشکل، شیوه «برنامه شیوه» است!

در ضرورت پرداخت تخصصی به موضوعات «زنان» ✍️ عاطفه صادقی ✅ برنامه شیوه مدعی برگزاری مناظرات در فضای دانشی و گفتمان علمی برای حل معضلات اکنونی جامعه ایرانی است و با این وجود، برنامه شب گذشته آن، عملا به تریبون جریانات سیاسی در حوزه زنان تبدیل شد؛ آن هم نه به شیوه‌ای علمی، که در […]