Posts
لزوم باز اندیشی نقش حوزه های علمیه خواهران در گام دوم انقلاب اسلامی (۲)
لزوم باز اندیشی نقش حوزه های علمیه خواهران در گام دوم انقلاب اسلامی (۲)

۲ لزوم توجه به فقه اجتماعی زنان از آنجا که فقه ابزاری برای مدیریت چامعه اسلامی است و همانطور که رهبر انقلاب فرمودند:. فقاهت موجود که با نگاه به فرد متدین – و نه جامعه اسلامی – پایه‌ریزی شده است. ولذا تلاش امام (ره) در جهت متبلور نمودن ظرفیت اجتماعی فقه و نظام سازی بود […]