Posts
آرشیوی ۱۳۷۶/ اعطای نشان دولتی درجه دو خدمت به شهلا حبیبی
آرشیوی ۱۳۷۶/ اعطای نشان دولتی درجه دو خدمت به شهلا حبیبی

اعطای نشان دولتی درجه دوم خدمت به خانم شهلا حبیبی ۱۳۷۶.۰۴.۱۸ – – – ۳۹۷ ‌شماره: .۶۲۲۳۹ت۱۸۳۹۱ک ‌تاریخ: ۱۳۷۶.۵.۱۱ ‌ریاست ‌جمهوری ـ دفتر اعطای نشانهای دولتی ‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون ارزیابی و تصویب نشانهای دولتی در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۴.۱۸ با توجه به اختیار تفویضی هیأت‌ وزیران(‌موضوع تصویبنامه شماره .۳۷۲۷۹ت۲۰۱‌ه‍ مورخ ۱۳۷۳.۵.۲۵) و در اجرای آیین‌نامه […]

آرشیوی۱۳۷۶: گفتگو با شهلا حبیبی/ تهیه برنامه عمل
آرشیوی۱۳۷۶: گفتگو با شهلا حبیبی/ تهیه برنامه عمل

گفتگو با خانم شهلا حبیبی، مشاور رئیس جمهو تهیه «برنامه عمل ملی زنان جمهوری اسلامی ایران» در آستانه ششمین سال فعالیت دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، خبر در خور توجهی بود که از سوی مسؤولین این دفتر اعلام شد. روشن است که «برنامه ریزی» برای تحقق آرمانها، از اصول اولیه بوده و اهداف […]