[ultimatemember form_id=”598″]

شبکه ایران زنان هدف رشد و تعالی و منزلت انسانی زنان را پی می گیری می کند. نظارت بر عملکرد مسولین و آنان که امکانات به نام زنان را در اختیار دارند و مطالبه گری از آن ها راهبرد این شبکه برای پی گیری هدف است.

برای شبکه ایران زنان توانمندسازی زنان، رقع تبعیض های ناروا از زنان، اخلاق گرایی و اخلاق محوری، تحکیم و تقویت خانواده، اعتلای جایگاه و شخصیت زنان هم به عنوان فرد و هم به عنوان عضوی از خانواده و هم به عنوان عضوی از جامعه، تقویت قدرت انتخاب زنان، گسترش نگرش اسلام نسبت به زن از این جهت که او را انسانی مستقل و دارای کرامت و حق انتخاب می بیند، گسترش و تعمیق نگاه انسانی به زن در مقابل نگاه ابزاری به او شاخص های دستیابی به هدف اصلی هستند.

این پایگاه اطلاع رسانی وسیله ای است برای فعالیت در این راستا و ا طلاع رسانی های لازم.

با ما همراه باشید و برای دستیابی به این اهداف این پایگاه را از آن خود بدانید.

شبکه ایران زنان رسانه ای است از شما و برای شما و برای رساندن صدای شما. این رسانه را از آن خود بدانید

با تشکر

ولی مراد

مدیر پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران زنان