Posts
تقاضای شورای همکاری های زنان برای محاکمه وزیر ارشاد برای قانون شکنی
تقاضای شورای همکاری های زنان برای محاکمه وزیر ارشاد برای قانون شکنی

در پی تک خوانی زن در برنامه افتتاحیه جشنواره فیلم فجر وزارت ارشاد شورای همکاری های زنان نامه سرگشاده ای برای ریاست قوه قضاییه ارسال کرده و خواهان مجازات قانون شکنان شده است. نامه را توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان امضا کرده است. متن کامل نامه به قرار […]

ماموریت ها، تعریف، تصویر، نقش و جایگاه نهاد فراقوه ای زنان و بایدها و نبایدها و شاخص های آن
ماموریت ها، تعریف، تصویر، نقش و جایگاه نهاد فراقوه ای زنان و بایدها و نبایدها و شاخص های آن

بازنشر: شورای همکاری های زنان در نظر دارد نشست هایی را در جهت دستیابی به تعریف، تصویر، نقش و جایگاه نهاد فراقوه ای زنان برگزار کند. در دعوتنامه این شورا و دعوت از نخبگان، صاحب نظران، فعالان حوزه زنان و دست اندارکاران امور زنان خواسته شده که نظرات کارشناسی و تجربیات خود را در جهت دستیابی به […]