ماموریت ها، تعریف، تصویر، نقش و جایگاه نهاد فراقوه ای زنان و بایدها و نبایدها و شاخص های آن

24 آذر 1398
شبکه ایران زنان؛  

بازنشر:

شورای همکاری های زنان در نظر دارد نشست هایی را در جهت دستیابی به تعریف، تصویر، نقش و جایگاه نهاد فراقوه ای زنان برگزار کند. در دعوتنامه این شورا و دعوت از نخبگان، صاحب نظران، فعالان حوزه زنان و دست اندارکاران امور زنان خواسته شده که نظرات کارشناسی و تجربیات خود را در جهت دستیابی به بایدها و نبایدها و شاخص های این نهاد مطرح کنند.

– وظایف و ماموریت های نهاد فراقوه ای زنان چیست؟

– این نهاد از چه طریق ماموریت های خود را اجرایی و عملی می کند؟

– آیا اگر ,واحدهای امور زنان موجود در قوا در جهت شکل دهی این نهاد فعال شود و کار را به نتیجه برسانند، در این صورت نهاد فراقوه ای زنان با چه آسیب هایی روبرو خواهد بود؟

– این مرکز عالی زنان چه گونه شکل بگیرد و ارتباطش با نهادهای مدنی چه گونه باشد؟

سوالاتی از این دست به عنوان سوال های اساسی موضوعاتی است که در یادداشت ها، گفته ها و بحث و گفتگوها در نشست هایی که شورای همکاری های زنان در پی برگزاری آن است توسط جریان های مختلف فکری  و نظری و اجتماعی زنان و با حضور رسانه ها به آن ها پاسخ داده خواهد شد.

نشست مطبوعاتی “نهادفراقوه ای زنان، مأموریت ها و سازوکارها” توسط تشکل های مدنی زنان با توجه به گزارش عملکرد یکساله دولت
شورای همکاری های زنان از پایگاه مدنی و با توجه به گزارش عملکرد یک ساله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با حضور صاحب نظران و با موضوع ” نهادفراقوه ای زنان، ماموریت ها و سازوکارها” نشست مطبوعاتی برگزار می کند.
به نقل از شبکه ایران زنان، مرکز یا شورای عالی و یا نهادفراقوه ای زنان موضوع مورد بحث نشست هایی است که شورای همکاری های زنان اولین نشست آن را در تاریخ ۲۴ شهریور برگزار می کند. تشکیل چنین نهادی لازم است تا مسیر حرکت در حوزه زنان و خانواده را در سطح کلان تعیین کرده و از قوا برنامه های لازم را بخواهد و عملیاتی کردن برنامه ها را پی گیری کند.
شورای همکاری های زنان از پایگاه مدنی با هدف گسترش مبحث و دریافت نظر کارشناسان در ارتباط با نهادفراقوه ای زنان این نشست ها را برگزار می کند تا جریان های فکری و اجتماعی مختلف فرصت طرح مباحث و نقطه نظرات و تبادل نظرات را در ارتباط با موضوع داشته باشند. این شورا که سیاسی کردن و سیاسی دیدن پرداختن به امور زنان را از دلایل مهم تکثیر مشکلات زنان و عدم موفقیت در رفع آن ها می داند با هدف طرح مباحث زنان در بستری اجتماعی از پایگاهی مدنی این نشست ها را برگزار می کند.
این شورا اعلام کرده است با هدف دستیابی به تعریف، شاخص ها، ماموریت ها و سازوکارهای نهادفراقوه ای این نشست ها را ماهیانه برگزار خواهد کرد. بنا بر این است که موضوعات، محورها و نقطه نظرات مختلف در ارتباط با موضوع از طرف کارشناسان مطرح شده و با طرح نظرات و سوالات مدعوین شرکت کننده مبحث به پیش می رود تا موضوع مطرح شده از جوانب مختلف بررسی شود. این شورا اعلام کرده است که اولین نشست مطبوعاتی است و با توجه به گزارش منتشر شده عملکرد یک ساله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضرورت تشکیل نهادفراقوه ای زنان توسط کارشناسان میهمان پی گرفته می شود.
پایگاه اطلاع رسانی “شبکه ایران زنان” دعوت نامه حضور صاحب نظران و دست اندرکاران “امور زنان” در نشست را منتشر کرده و از علاقمندان و رسانه ها جهت حضور در این نشست ها که دعوت کرده است. تاریخ برگزاری اولین نشست ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ می باشد.
میهمانان کارشناس شرکت کننده در اولین نشست فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس، سودابه احسانی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان، ناهید پاپیان دکترای مدیریت و مینو مرتاضی لنگرودی کارشناس ارشد و فعال حوزه زنان می باشند. مشاورین امور زنان دستگاه ها و نهادها و صاحب نظران و دست اندر کاران و فعالین حوزه زنان به نشست دعوت شده اند. نشست توسط توران ولی مراد مدیر شورای همکاری های زنان که دعوت کننده این برنامه می باشد اداره خواهد شد.

لینک های زیر برخی از گفته هایی است که تا کنون در ارتباط با موضوع مرکز عالی یا نهادفراقوه ای زنان و خانواده مطرح شده:

 

معاونت امور زنان نتوانسته است از بازوهای اجرایی خود استفاده کند/ ارسال دو طرح پژوهشی برای نهاد فراقوه‌ای زنان و خانواده به دفتر رهبر انقلاب

زهرا شجاعی: مرکز فراقوه ای زنان در حد جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتقاء یابد