از میان قلم ها

15 دی 1399
شبکه ایران زنان؛  

بعضی از اخبار و اطلاعات رسیده و نوشته ها و یادداشت های ارسالی به شبکه ایران زنان

بانونگار رسانه بانوی انقلاب اسلامی

اگر حجاب یعنی ارزشمندی زن…/ طیبه میرزا اسکندری

اندیشه ناب امام خمینی(ره) در تضمین و صیانت از حقوق بشر/ سکینه سادات پاد

اسلام را با هر واژه ای همراه نکنید./ منیره افشین پور

به نام زنان به کام دولت شعار!/ زهرا عباسپور

کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت، حلقه ی مفقوده ی امور زنان و خانواده ی مجلس یازدهم/ منیره افشین پور

قربانیان حوادث، تریبون نیستند/ منیره افشین پور

فراخوانی برای مخالفان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان/ منیره افشین پور

خشونت سیاسی علیه زنان را متوقف کنید/منیره افشین پور

خشونت سیاسی علیه زنان را متوقف کنید/۲

تقاضا برای مقابله با تحریف ها بر علیه قوه قضائیه ایران/ سکنیه سادات پاد

لشکر پادشاهان و ملکه ها حاصل تربیت والدین امروزی/ فرزانه حکمت

شاخص های عدالت جنسیتی را، بومی کنید/ منیره افشین پور

نامه ی واحد خواهران بسیج دانشجویی ۱۱۰دانشگاه و مرکز آموزش عالی استان فارس به رئیس قوه قضائیه: امور زنان و خانواده در قوه قضائیه تشکیل شود

زینب؛ اصلاح گر بزرگ تاریخ/ فریبا پروینیان

ریاست جمهوری زنان از شعار تا واقعیت/ زاهره سادات میرجعفری