ابعاد مختلف خشونت علیه زنان – خشونت علیه خود/۱

2 اسفند 1399
شبکه ایران زنان؛  

📍یادداشت ۱

🍃 چنان که پیش از این نیز گفته شد خشونت ابعاد مختلفی از قبیل خشونت روانی، جنسی، جسمی، کلامی و .. دارد.
اغلب تصور می شود خشونت به عنوان ابزار فشار و از بیرون بر فرد وارد می شود اما باید گفت نوعی از خشونت وجود دارد که از درون و توسط فرد بر خودش وارد می شود.
این نوع از خشونت را می توان مطابق با تعالیم عالیه اسلامی، به مثابه ظلم بر نفس و از نوع خشونت ناشی از عدم عزت نفس و وابستگی شخص به منبعی غیر الهی تعریف نمود.
❗️خشونت در این نگرش، تعریفی فراجنسیتی بوده و قِسم زنانه یا مردانه ندارد. هرکدام از دو جنس وقتی از جایگاه الهی خویش، خروج نموده و مقام انسانی را زیر پا بگذارند یعنی به خود ظلم نموده و دچار خشونتی از نوع (فشار از درون) شده اند.
❓ اما مگر جایگاه انسانی کجاست و چه تعریضی بر آن مترتب است که خروج از آن، مصداق خشونت به خود می گیرد؟
انسان در تعالیم الهی، به عنوان اشرف مخلوقات، دارای داشته ها و توانمندی هایی است که با هیچ یک از دیگر مخلوقات الهی، قابل برابری و هم سطحی نیست. اساس خلقت هستی، که انتهایش، قرب انسان به خالق جل و جلاله است؛ بر مبنای رشد و کمال خواهی انسان است. همین است که عالم هستی با تمام وسعت و عمقِ شناخته و ناشناخته اش، پهنه‌ی حرکت اوست و داشته هایش، به تمامی، امانتی در اختیار و برای مصرف اوست.
✅ در چنین برکت گسترانیده‌ای، حرکت در جهت بازگشت به عقب، جز ظلم و تباهی چه اثری دارد و چنین تصمیمی، جز خشونت علیه انسانیت چه نام خواهد گرفت؟
⁉️اما سوال این جاست که چه چیز مانع از برتری خواهی و حقیقت جویی انسان می شود؟
اگر کمال انسان، قرب او به حق است، چرا حرکت او در خلاف جریان حقیقت و مطلوب حقیقی وی رقم می خورد؟
اگر دنیا برای او محل گذر و امکانی برای رشد بوده است، چرا مبدل به غمکده ای برای حسرت بر نداشته ها و تلاش برای دستاوردهای بیشتر آن هم از نوع مصرفی و مادی و فانی شده است؟
به راستی ریشه‌های این خشونت ها به ویژه در جنس زن کجاست؟
چه می شود که یک زن، داشته های خویش را در جلوه و زیبایی و تحسین، جست و جو می کند و نداشته هایش را در نداشتن رفاه و لذت و دیده نشدن می بیند؟
🔹چگونه می شود که رشد و بالندگی و تلاش برای دست یابی به حسنات، جای خود را به تفنن و سرگرمی داده است و حرکت و شور و شوق به قرب، جایش را با بی حالی و بی خیالی و شکایت از نرسیدن ها به منفعت های آنی و کنونی عوض کرده است؟
🍃چه به روز انسان معاصر آمده است؟

ادامه دارد…
الهام غفاری دانشجوی دکتری مطالعات زنان

#بانو_نگار_رسانه_گفتمان_انقلاب_اسلامی
#خشونت_علیه_زنان
#خشونت_علیه_خود
@Banounegar
https://eitaa.com/Banounegar

ابعاد مختلف خشونت علیه زنان – خشونت علیه خود/۲