Posts
سیر تطورات حقوق زن و خانواده در ایران/۱
سیر تطورات حقوق زن و خانواده در ایران/۱

حقوق زن وخانواده در قوانین ایران سه دوره متفاوت را گذراند که توجه به این سه دوره و بررسی موفقیت ها و عدم موفقیت های هرکدام برای مسیر پیش رو اجتناب ناپذیر خواهد بود. ? دوره اول: قانون ازدواج سال ۱۳۱۰و قانون مدنی ۱۳۱۳ که مقررات شریعت به عنوان قوانین موضوعه مصوب شد و ملاک […]

مطالعات زنان، حوزه و دانشگاه(۳)
مطالعات زنان، حوزه و دانشگاه(۳)

در بازخوانیِ هدف سوم، پرسش اینجاست مبنای حوزه‌های علمیه در تبیین و توصیف نگاه جامع اسلام به زن، چیست؟ وقتی «نگاه» را «جامع» گرفته‌ایم، انتظار حداقلی پیش می‌آید که برای زنان در رسته‌ها و دسته‌بندی‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی، جغرافیایی و اخلاقی، پاسخ‌هایی در خور و شایسته داشته باشیم. آیا حوزه برای […]

لزوم باز اندیشی نقش حوزه های علمیه خواهران در گام دوم انقلاب اسلامی (۱)
لزوم باز اندیشی نقش حوزه های علمیه خواهران در گام دوم انقلاب اسلامی (۱)

? مسایلی که حوزه های علمیه در مورد خانمها باید دنبال کنند، مسایل دیگری است. چند نفر از خانمهای مجتهده ـ که خیلی هم خوب و فاضل هستند ـ بارها پیش من آمده اند و من مکرر به آنها گفته ام که در فصولی از فقه، شما می توانید مرجع تقلید باشید؛ من نمی توانم […]

مطالعات زنان، حوزه و دانشگاه (۱)
مطالعات زنان، حوزه و دانشگاه (۱)

کنفرانس جهانی زنان در پکن، برای زنان ایران، محصولی تاریخی و نوین صادر نمود: تاسیس رشته مطالعات زنان! و بهمین سادگی رشته‌ای که در دنیا و پس از سال‌ها مبارزه در جهت رفع تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان و در جهت پاسخ به نیازی اساسی بنام نظریه‌پردازی در حوزه مسائل زنان، تاسیس شده بود، در ایران […]

لزوم باز اندیشی نقش حوزه های علمیه خواهران در گام دوم انقلاب اسلامی (۲)
لزوم باز اندیشی نقش حوزه های علمیه خواهران در گام دوم انقلاب اسلامی (۲)

۲ لزوم توجه به فقه اجتماعی زنان از آنجا که فقه ابزاری برای مدیریت چامعه اسلامی است و همانطور که رهبر انقلاب فرمودند:. فقاهت موجود که با نگاه به فرد متدین – و نه جامعه اسلامی – پایه‌ریزی شده است. ولذا تلاش امام (ره) در جهت متبلور نمودن ظرفیت اجتماعی فقه و نظام سازی بود […]