Posts
سیاست های اجرایی تحکیم خانواده تدوین شده است
سیاست های اجرایی تحکیم خانواده تدوین شده است

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، در گفتگو با فریبا حاجی علی رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده مطرح شد؛  ریکا حسامی اشاره: از زمانی که ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شده است که در راس آن رئیس جمهوری قرار دارد امیدهای زیادی برای حل مشکلات زنان و خانواده به وجود آ مده است. دبیرخانه این […]

ستاد ملی زن و خانواده آقازاده‌ها
ستاد ملی زن و خانواده آقازاده‌ها

نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده پس از ۵ سال با محوریت «عدالت جنسیتی» تشکیل شد هرچند دولت یازدهم بدون حتی یک بار برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده به پایان رسید اما دولت دوازدهم سرانجام زیر بار تشکیل جلسه این ستاد رفت و هفته گذشته نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده […]