جریانات دینی و مسئله زنان/۳

1 بهمن 1399
شبکه ایران زنان؛  

یادداشت (۳)
🔗جریان تمدنی(انقلاب اسلامی)

🔹سومین جریان از میان جریانات دینی موجود در حوزه مسائل زنان جریان «تمدن گرا» می باشد که با وقوع انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی(قدس ره) قوت گرفت. این جریان از آنجا که قائل به شکل گیری تمدن نوین اسلامی است «تمدن گرا» از آن یاد می شود. این تفکر بر خلاف دو جریان فکری دیگر(سنتی و تجدد گرا)، معتقد است در موضوعات زنان دو عنصر پایایی و پویایی اسلام را باید در یک نظریه ی واحد و دریک نسبت هماهنگ و منطقی می بایست تأمین کرد. از این رو این جریان در صدد است حوزه های تفکیک شده میان زن و مرد را مانند حضور اجتماعی با توجه به مقتضیات زمان حل کند. لذا ذیل یک نگرش «نظام مند» و «سیستمی» نسبت به «عالم»، «جامعه»،«اسلام »و «زن»، تعریفی از زن و حضور اجتماعی او ارائه می دهد. از این رو این جریان می کوشد تا حضور اجتماعی زن را به گونه ای تعریف نماید که در مرحله اول خود زن و سپس جامعه در مسیر تقرب الهی حرکت نماید.از این رو « تکامل گرایی زنان» و «تکامل جامعه» را مطرح می کند.

🔐 تکامل گرایی مجموعه ای از مسئولیت ها را متوجه جامعه زنان می نماید.از این رو این جریان بر خلاف جریان سنتی، نگاهی صرفا فردی به موضوعات زنان ندارد بلکه معتقد به تکامل احکام فقهی در ابعاد فردی، اجتماعی و تمدنی می باشد. از این رو بانوان در افق اندیشه ای رویکرد تمدن گرا بر خلاف رویکرد تجدد گرایان که حضور و فعالیت زن را صرفا در عرصه جامعه مطرح می سازند قائل به حضور «تکلیف مدارانه زن» در عرصه های «خانوادگی» و «اجتماعی» بلکه در عرصه «بین المللی» نیز می باشد. این حضور نه حضوری از سر آزادی های فردی بلکه از منظر «تکلیف و وظیه دینی» حجیت می یابد و از طریق «تصمیم سازی»، «تصمیم گیری» و «اجرا» به نقش آفرینی می پردازند.
🔸 تکامل گرایی از زنان می خواهد تا نسبت به مسائل سیاسی،فرهنگی و اقتصادی در سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی و بین المللی بی اعتنا نباشد، و با الویت بندی به سمت آن گام بر دارد . بنابراین تا زمانی که زن نتواند سامان لازم را به خانواده بدهد حضور موفقی در جامعه و بالتبع حضور او در مقیاس جهانی نیز ممکن نمی باشد. لذا در صورت تزاحم انواع فعالیت ها مصالح اساسی (خانواده) مقدم خواهد بود. در صورت چنین اولویت بندی می توان گفت هیچ گونه تعارض نقشی برای زن ایجاد نمی گردد.
بر این اساس تمدن گرایان در موضوع حضور اجتماعی زنان معتقد به تئوری«تکامل جامعه» می باشد برمبنای این فرضیه؛ افق حساسیت و اندیشه ورزی جامعه زنان می بایست از سطح خرد و مسائل پیش پا افتاده به سطح حساسیت نسبت به وضعیت اسلام و جبهه استکبار و داشتن اهداف و آرمان های کلان صعود نماید.
با بررسی رویکردهای دینی در موضوع زنان، حال باید دید نهاد های سیاست گذار و قانون گذار، ساختارها و نهاد های حوزه زنان، مراکز مطالعاتی و پژوهشی با ردیف بودجه کلان در مسائل زنان و کنشگران این حوزه با کدامیک از این رویکردها در موضوعات زنان به فعالیت می پردازند؟!

📣بانو نگار رسانه بانوان انقلاب اسلامی

✍️زهرا عباسپور پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده(عضو تحریریه بانو نگار)
https://eitaa.com/Banounegar
@Banounegar

جریانات دینی و مسائل زنان/۱

جریانات دینی و مسائل زنان/۲